Dárcovství

Individuální dárcovství:

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může nadace plnit své poslání a přinášet konkrétní pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet nadace (2323232323/2700).

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru. Nadace jej ráda a promptně vystaví po té, co je předmětná částka poukázána na nadační učet a současně jakmile jí dárce o sobě poskytne základní údaje pro jeho vystavení.

Firemní dárcovství:

V oblasti firemního dárcovství se Nadace Terezy Maxové dětem usilovně snaží o naplnění následujících priorit:

  • navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory,
  • nastavit strategii adresné pomoci,
  • zajistit maximální efektivitu a transparentnost přerozdělených prostředků,
  • poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.

Nadace se chová jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto jí velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s nadačním posláním a prioritami.

V případě zájmu o dlouhodobou strategickou podporu jedné či více klíčových oblastí činnosti nadace, nabízíme dárcům zřízení tzv. speciálního korporátního fondu. Výhodou korporátních fondu je jejich zacílení, exklusivita a individuální nastavení zohledňující charakter spolupráce. V současné době nadace spravuje pět korporátních fondů.

Mimo korporátních fondů spravuje Nadace Terezy Maxové dětem i tři regionální fondy. Ty jsou otevřeny společnostem, které působí v daném regionu. Nadace garantuje průhledné rozdělení svěřených prostředků v otevřeném grantovém řízení v rámci daného kraje a zajištění konkrétní pomoci dětem na lokální úrovni.

V případě, že dárce chce vložit prostředky do jedné vybrané aktivity, pak nadace předkládá zájemci nabídku konkrétních projektů. Ty realizují prověřené partnerské neziskové organizace. Nadace se tak stává garantem kvality a spolupráce šité na míru.

Vaše pomoc > Jak můžete pomoci vy > Dárcovství

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter