Dětský domov versus rodina: S čím vstupují mladí lidé do samostatného života?

To das SmetanaQ-040.jpg

15. 11. 2018

V jakém oboru si hledají zaměstnání mladí z dětských domovů? Proč častokrát nedokončí školu? Co je pro ně motivací k hledání práce? V kolika letech do práce nastupují? Co je pro ně v práci nejdůležitější? Jaké bariéry musí překonávat? Jak se liší od běžné populace? Aby šly výsledky porovnat, odpovídali na tyto a další otázky mladí lidé z dětských domovů (DD), ale také ti, kteří vyrostli v pěstounské péči (PP) či v běžné rodině. Specializovaný výzkum realizovala Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v rámci projektu To dáš!. Výzkum zpracovala agentura Perfect Crowd. Do výzkumu se zapojilo 633 mladých lidí ve věku 18–35 let. 

Všeobecně se má za to, že mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života a pro vstup na trh práce. Těmto mladým lidem chybí vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci, často jsou pro ně různé standardní životní situace hůře řešitelné. 

Do jaké míry je to fakt, co je motivuje, a považují za důležité, jakou volí životní strategii, srovnáme-li je s vrstevníky z běžné populace - to a mnohé další související otázky zkoumal specializovaný výzkum agentury Perfect Crowd, který vznikl pro projekt To dáš!. „Naším cílem bylo do hloubky porozumět tomu, s čím vstupují mladí lidé do samostatného života a jak jsou na něj připraveni oproti běžné populaci. To nám pomůže doplnit stávající aktivity projektu To dáš! a tím ještě více zvýšit jeho dopad“, uvedla Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Náš vlajkový projekt To dáš! pomáhá mladým lidem zvýšit jejich šance na trhu práce. V prvním roce fungování jsme se s Nadací úspěšně soustředili na mladé odcházející z dětských domovů. Z konkrétních zkušeností jsme vnímali nejen to, že to mají na startu svého pracovního života těžší, ale také, že jejich motivace, sny a hodnoty bývají často odlišné od mladých z rodin. Nechtěli jsme se však spoléhat pouze na intuici, a proto jsme se rozhodli odborný průzkum,“ říká ředitel vnějších vztahů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Petr Jonák.


Děti z dětských domovů studují méně atraktivní obory, školu opouštějí, protože potřebují pracovat

Podíl vysokoškoláků je mezi mladými z DD a PP výrazně nižší než v obecné populaci. Mnohem častěji nepokračují po základní škole v dalším studiu, a také častěji ukončují své vzdělání výučním listem. Dosahují vzdělání zejména v oborech z oblasti služeb jako je gastronomie, hotelnictví, turismus. V průměru dokončují školu o 2 roky dříve než obecná populace.

Nejčastějším důvodem k opuštění školy je potřeba začít pracovat, chybějící podpora rodiny, a také to, že si nerozumějí se spolužáky. Méně často, než obecná populace vnímají vyšší vzdělání jako výhodu na pracovním trhu. Obecná populace má jiné bariéry, nejčastěji: chybějící smysl pokračovat ve studiu na dané škole, volba jiné školy, ale také nezvládání učiva. Třikrát častěji, než obecná populace uvádí mladí z dětských domovů či pěstounské péče učitele jako podporující osobu.
Mladí lidé z dětských domovů a pěstounské péče to mají při hledání zaměstnání rozhodně těžší než jejich vrstevníci z obecné populace. Základní problém pro mladé lidi z DD je to, že daleko častěji nedokončí střední školu a na vysokou školu se nejčastěji vůbec nehlásí. Mladí lidé z dětských domovů totiž kolem sebe nemají vzory, které by je ke vzdělání vedli, a proto se často upnou spíše na vidinu okamžitých peněz z výplaty za manuální práci nebo za brigádu, než na vzdálené cíle spojené se vzděláním a kariérou,“ shrnuje výsledky průzkumu Jaroslav Cír z agentury Perfect Crowd.

S přípravou na samostatný život formou posílení „životních“ dovedností a se samotným zaměstnáním pomáhá mladým lidem z DD projekt To dáš!

Česká iniciativa To dáš! vznikla v rámci vlajkového projektu Youth Empowered skupiny Coca-Cola HBC, která jej zavádí ve všech 28 zemích, kde působí. Cílem projektu je podpořit mladé lidi, kteří mohou čelit překážkám při vstupu na trh práce. Chceme jim předat znalosti, praktické zkušenosti a odvahu, otevřít nové obzory a zvýšit tak jejich šance na uplatnění,“ dodal Petr Jonák.

V České republice se projekt v prvotní fázi zaměřil na mladé lidi v dětských domovech a matky v azylových domech, a to ve spolupráci se strategickým partnerem Nadací Terezy Maxové dětem. Odborným partnerem pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač. Partnerem pro vzdělávání je nově i Mezinárodní federace koučů - ICF.

Projekt To dáš! podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí. Díky projektu To dáš! získávají znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu. 

Projekt To dáš! nabízí komplexní přístup k přípravě mladých znevýhodněných lidí při vstupu na trh práce. Vedle workshopů nabízí i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. U mladých lidí z dětských domovů a žen v azylových domech je součástí projektu i samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Řadu měsíců po nástupu do práce pak usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. 

O nadaci > Novinky > Dětský domov versus rodina: S čím vstupují mladí lidé do samostatného života?

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter