Výsledky unikátního specializovaného vzdělávacího výzkumu v dětských domovech ČR

rozjedu to vyzkum tiskovka.jpg

1. 6. 2017

U příležitosti Mezinárodního dne dětí zveřejňujeme výsledky unikátního specializovaného vzdělávacího výzkumu v dětských domovech ČR.

Jaký je aktuální stav v dětských domovech s podporou vzdělání? Jaké jsou jeho bariéry? Kolik procent dětí studuje speciální základní školu, střední školu či vysokou? S čím se potýkají a co potřebují? Tyto a další dotazy byly součástí specializovaného výzkumu, který realizovala Nadace Terezy Maxové dětem v rámci projektu „ROZJEDU TO!“, ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd a za podpory společnosti ŠKODA AUTO, do výzkumu se zapojilo 63 dětských domovů, v nichž je aktuálně umístěno 1880 dětí.  

Jsem ráda, že jsme měli možnost díky výzkumu i projektu ROZJEDU TO!  zmapovat aktuální situaci v dětských domovech v oblasti vzdělávání. Potvrdili jsme si, jak je nesmírně důležité investovat do vzdělávacích aktivit dětí z dětských domovů, zejména pak do doučování a individuální dlouhodobé péče“, uvedla patronka nadace Tereza Maxová. 

Specializovaný výzkum, který byl realizován v rámci projektu „ROZJEDU TO!“ v březnu a dubnu 2017, si vzal za cíl  - nejen kvantitativně, ale i kvalitativně - zjistit aktuální situaci s úrovní vzdělání, jeho zázemím, možnostmi a bariérami. Zapojil se do něj reprezentativní vzorek, tj. 63 dětských domovů ČR, kde je aktuálně umístěno 1880 dětí, z toho 857 dívek a 1023 chlapců. 

Mezi nejčastější problémy či bariéry, které dětem brání k dosažení vyššího vzdělání, patří z pohledu vedení dětských domovů: zanedbání péče původní rodinou, malá či žádná podpora v rodině, nižší sebevědomí a motivace, dále pak vrozená omezení (např. nízké IQ) či fakt, že není domovům v dostatečné míře zajištěna podpora doučování, psychologická podpora či kroužky, což vše má přímý vliv na formování dítěte a jeho motivaci.

Podíváme-li se na danou problematiku očima čísel, pak z celkového počtu dětí v oslovených domovech, které jsou ve věku primárního vzdělávání, téměř třetina dětí studuje speciální základní školy (28%), což je poměrně vysoké číslo. Zbylé dvě třetiny navštěvují klasickou základní školu. Z dětí, které jsou aktuálně ve fázi sekundárního vzdělávání, většina studuje učiliště (72%). 25% navštěvuje některou ze středních škol – jen 3% studují na gymnáziu. Těch, kteří studují buď vyšší odbornou školu, nebo vysokou školu jsou celkem 2%. Z toho vysokoškoláků je pak jen 1,3%. 

Jako jednoznačná doporučení vedoucí k posílení sebevědomí, motivace a rozvoje dětí, vedení domovů uvádí: podporu doučování, podporu terapeutické péče, podporu kroužků a integrace. Handicap v dosažení lepší práce s dětmi, které jsou aktuálně v domovech, též ředitelé DD vnímají ve vysokém počtu dětí na nízký počet vychovatelů.

Jednou z velmi důležitých, leč často v praxi zanedbávaných aktivit, je terénní služba a práce s biologickou rodinou.  Je to dáno – mimo jiné -  i typem služby a rezortní roztříštěností systému péče o ohrožené děti. 

Kompletní výsledky výzkumu naleznete ZDE

O nadaci > Novinky > Výsledky unikátního specializovaného vzdělávacího výzkumu v dětských domovech ČR

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter