Prevence

Vážení přátelé,

níže naleznete příklady projektů z oblasti Prevence, které byly podpořeny v rámci grantového řízení Nadace Terezy Maxové dětem. Oblastí prevence rozumíme především práci s ohroženou biologickou rodinou a její sanaci – tj. poskytování poradenství, asistence, terénní a jiné služby s jedním jediným cílem – zabránit nežádoucímu odebrání dítěte z rodinného prostředí do ústavní výchovy.

Příklady projektů:

Kolpingova rodina Praha 8

Podpořený projekt: Vytváření rodičovských a sociálních dovedností u matek z azylového domu

Cíle projektu:

Matky dětí, žijící v azylovém Kolpingově domě, byly v dětství často zanedbávané, nebo dokonce týrané. Chybělo jim bezpečné zázemí rodiny a dobré rodičovské vzory, od kterých by převzaly návyky potřebné pro vlastní úspěšné mateřství. Některé vyrůstaly v dětském domově, zažily násilí. Tato negativní zkušenost hrozí i jejich dětem. Rizikový způsob života, domácí násilí a trestná činnost jsou jevy, které se často přenáší z generace na generaci. Děti matek z azylových domů jsou ohroženy citovou deprivací, sociálním vyloučením a chudobou. Jejich matky však mají zájem naučit se své děti vychovávat a porozumět jejich potřebám, proto vyhledaly pomoc azylového Kolpingova domu. Zde se jim otvírá možnost, aby v průběhu dlouhodobého pobytu zvrátily předurčení svého dítěte k sociálnímu vyloučení. Přijmou-li program, kde se učí rozumět potřebám svého dítěte, zvládat nové povinnosti, vhodně s dítětem komunikovat a být mu pozorným rodičem.

Více na www.kolpingpraha.cz

Help-in, o.p.s. Bruntál

Podpořený projekt: Chceme být s tátou a mámou

Cíle projektu:

Realizací projektu bude zabráněno nebo minimalizováno nařízení ústavní výchovy pro cca 25 - 50 dětí ze zhruba 25 dysfunkčních rodin z Bruntálu a okolí. Prostřednictvím individuální rodinné asistence vykonávané přímo v rodinách ohrožených sociální dysfunkcí a nebo v rodinách, které její znaky už vykazují, by mělo dojít ke zlepšení a následně stabilizaci poměrů. Cílem je udržet rodinu pohromadě a ušetřit děti zkušeností ústavní výchovy.

Více na www.help-in.cz

Dětské krizové centrum, o.s. (DKC)

Podpořený projekt: Cesta z pekla syndromu CAN

Cíle projektu:

Dětské krizové centrum poskytuje psychosociální pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích. Jeho nezastupitelná role je zejména v odborné pomoci, ochraně dítěte před dalším atakováním a v následné péči - terapie, podpora sociálních dovedností, ozdravění vztahů v rodinném systému a péči o celý rodinný systém (sanace) - prevence odchodu dítěte z rodiny.

Nadační podpora zahrnovala mzdové prostředky na odborné pracovníky DKC a provozní náklady ambulantního zařízení psychosociální pomoci.

Více na www.dkc.cz

Oblastní charita Most

Podpořený projekt: Děti v ohrožení

Cíle projektu:

Cílem projektu je pomocí odborné sociální interakce zlepšit rodinnou péči o děti, ohrožené odloučením od biologické rodiny. Převážně se jedná o děti se sociálním či zdravotním problémem, které žijí v azylovém domě Centrum "Rodina v tísni". Hlavním cílem projektu je sociální poradenství, sociální adaptace, sociální intervence a zprostředkování motivačního programu pro rodiny. Většina z klientek azylového domu prošla ústavním zařízením, což má v současnosti negativní vliv i na jejich děti. Důvodem je výchova bez základního rodinného vzdělání – neumí dát lásku, pečovat o své děti, uvařit jim, učit se s nimi. Děti jsou touto skutečností omezeny do budoucna – tento handicap se stává jejich specifickým problémem.

Realizací tohoto projektu chce Oblastní charita Most zmírnit následky minulosti matek, které se přenáší na jejich děti.

Více na www.charitamost.cz

Naše pomoc > Komu jsme pomohli > Prevence

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter