Kompenzace

Vážení přátelé,

níže naleznete příklady projektů z oblasti Kompenzace, které byly podpořeny v rámci grantového řízení Nadace Terezy Maxové dětem. Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní výchovy.

Příklady projektů:

Múzy dětem, o.s.

Podpořený projekt: Život nanečisto

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu Život nanečisto (ŽNN) je motivovat sociálně hendikepované děti ze zařízení ústavní výchovy k intenzivní přípravě na budoucí samostatný život a navigovat je ke správným krokům při této přípravě poskytnutím intenzivních zážitků simulujících obtížné situace samostatné existence. Prostřednictvím interaktivních kurzů míří k odkrytí vnitřních zdrojů a transformaci zažitých negativ. Projekt zvyšuje šanci mládeže uplatnit se na pracovním trhu, získané zaměstnání si udržet, obstát lépe ve vztazích, získat sebedůvěru a zvládat zátěžové situace reálného života. Součástí projektu jsou speciální kurzy pro vychovatele a další pedagogické pracovníky DD.

Tento projekt dlouhodobě podporuje Československá obchodní banka, a. s. Děkujeme.

Více na www.muzydetem.cz

Letní dům, o.s.

Podpořený projekt: Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů

Cíle projektu:

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s největším počtem dětí v ústavní výchově. Velmi alarmující je délka pobytu dětí v ústavech a nedostatečná práce s rodinou. Při své práci Letní dům vnímá tendenci snižovat počet dětí v dětských domovech a poskytovat jim více individuální péče. Nicméně za současného stavu (v dětských domovech, se kterými spolupracuje je 40-48 dětí) je pro vedení i personál dětských domovů jen velmi obtížné nahrazovat rodinné prostředí ve všech potřebných aspektech.

Problémem je také nahrazování citových potřeb spíše materiálními zážitky. Projekt "Sociální rehabilitace" nabízí dětem a mladým lidem z dětských domovů pravidelné sociálně-terapeutické pobyty zaměřené především na rozvoj a posílení jejich psycho-sociálních schopností a praktických dovedností.

V roce 2010 bude realizováno 11 sociálně-terapeutických pobytů (což představuje 61 dní).Pravidelný kontakt s dětmi doplní 12 výjezdů do dětských domovů. Uskuteční se také 2 komunitní akce a výstavní cyklus Cesty barev, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti téma ústavní výchovy.

Více na www.letnidum.cz

SES, SEbe-Spolu, o.s.

Podpořený projekt: SES teacher DD Ostrov a SES teacher DD Liptál

Cíle projektu:

Děti, které jsou umístěny do ústavní výchovy jsou v nejužším kontaktu s vychovateli. Mnozí vychovatelé nemají dostatek možností a prostředků pro sebevzdělání, psychohygienu a prevenci proti vyhoření. Z daného důvodu je více než důležité podporovat rozvoj všech aktivit, které vychovatelům ohrožených dětí se specifickými potřebami pomohou zvýšit kompetence pro přímou práci s dětmi. Do projektu bude zapojeno 15 zaměstnanců DD Liptál a 20 zaměstnanců DD Ostrov.

Více na www.sebespolu.net

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s

Podpořený projekt: Dům na půli cesty Havlíčkův Brod

Cíle projektu:

Dům na půli cesty je pobytovým zařízením pro mladé lidi ve věku 18 - 26 let bez rodinného zázemí, pro které je záchranným místem souvisejícím s odchodem ze zařízení ústavní nebo ochranné výchovy. Cílem této sociální služby je rozvinout schopnosti bývalých chovanců z dětských domovů a umožnit jim, aby se osamostatnili a byli schopni vést samostatný život. Tomuto cíli jsou uzpůsobeny nástroje a metody práce. Klienty tohoto zařízení jsou mladí lidé bez rodinného zázemí, kteří nedokáží samostatně žít a obstát v podmínkách běžného života. Mimo to jejich cestu k nezávislému životu komplikují následující problémy - nemají žádné seběvědomí, jsou osamocení, snadno zneužitelní, mají sklon k rizikovému chování a páchání trestné činnosti. Někteří mají nedostatečné vzdělání, což jim znesnadňuje vstup do života i na trh práce. V případě, že tyto problémy nejsou odborným způsobem řešeny, mohou vést k sociálnímu vyloučení.

Více na www.pestalozzi.cz

Naše pomoc > Komu jsme pomohli > Kompenzace

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter