Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj

Jakým způsobem Fond pomáhá ?

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Zlínský si klade za cíl podpořit všestranný rozvoj znevýhodněných dětí vyrůstajících ve Zlínském kraji a to zejména podporou konkrétních projektů v těchto třech prioritních oblastech :

  • Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie a v neposlední řadě se také snaží o změnu systému.
  • Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.
  • Kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Tato oblast je úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V tomto směru je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.

Komu konkrétně je určena podpora z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Zlínský kraj ?

Finanční prostředky jsou primárně určeny neziskovým organizacím, pěstounským rodinám a ústavním zařízením, kteří se usilovně snaží o zlepšení všestranného rozvoje znevýhodněných dětí. Zejména se jedná o podporu na cestě za dosažením vyššího vzdělání, dále volnočasových aktivit, koníčků apod. V neposlední řadě Fond podporuje snadnější vstup do života mladých lidí po ukončení ústavní výchovy a dále také návrat dětí, vyrůstajících mimo domov, zpět do biologických rodin či jejich přechod do rodin pěstounských.

Co může být z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Zlínský podpořeno ?

Podpora výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a odborné služby, semináře, školení, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd.
Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení

Komu Fond pomohl

Seznam obdarovaných za rok 2013

Seznam obdarovaných za rok 2012

Seznam obdarovaných za rok 2011

Seznam obdarovaných za rok 2010

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 405 018,00 Kč
Dětský domov Vizovice Krajský přebor v lyžovaní a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje Dětský domov Vizovice organizuje pro děti z dětských domovů Zlínského kraje již 7. Krajský přebor v lyžování a lopatění v Hostýnských horách na Tesáku. Příspěvek byl použit na organizaci této tradiční akce. 60 000,00
Mateřské centrum Valašské Meziříčí - Emcéčko Terapeutické služby pro náhradní rodiny Zlínského kraje Příspěvek na kurzy pro vychovatele DD Ostrov. Účastníci lépe poznají sami sebe i ostatní členy v pracovním týmu. Zlepší se tak jejich přístup k dětem a sjednotí postupy pro řešení náročných situací v jejich práci. 150 000,00
Rodinné a mateřské centrum Vsetín,o.s. Prostor pro rodinu II. Projekt je zaměřen na podporu a profesionalizaci náhradní rodinné péče, podporu náhradních rodin a jejich možnou integraci s biologickými rodinami. Projekt ""Prostor pro rodinu II"" nabízí náhradním rodinám možnost kvalitní podpory, odborného provázení a vzdělávání a stejně tak možnost setkávání a společných zážitků nejen vzájemně mezi sebou, ale také s biologickými rodinami. Zároveň chce vytvořit zázemí pro odbornou, efektivní a cílenou pomoc těmto rodinám. 120 000,00
Dětský domov Uherský Ostroh Nechci sedět v koutě Cílem projektu je zprostředkování kulturních, společenských a sportovních akcí pro cca 2-3 tisíce dětí vyrůstajících v ústavní výchově či pěstounské péči. 50 000,00
Lenka Švestková Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 4 děti v PP. 25 018,00

Seznam obdarovaných za rok 2009

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 456 000,00
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. "Umělecké terapie a terapie za účasti zvířete" Cílem projektu je poskytnout dětem z daného zařízení seznámení se s terapiemi jako jsou Muzikoterapie, Arteterapie - keramická dílna a Canisterapie. 60 000,00
SES, SEbe-Spolu "SES teacher DD Ostrov" Příspěvek na kurzy pro vychovatele DD Ostrov. Účastníci lépe poznají sami sebe i ostatní členy v pracovním týmu. Zlepší se tak jejich přístup k dětem a sjednotí postupy pro řešení náročných situací v jejich práci. 90 000,00
SES, SEbe-Spolu "SES teacher DD Liptál" Příspěvek na kurzy pro vychovatele DD Liptál. Účastníci lépe poznají sami sebe i ostatní členy v pracovním týmu. Zlepší se tak jejich přístup k dětem a sjednotí postupy pro řešení náročných situací v jejich práci. 90 000,00
Spolu dětem o.p.s. "Kultura v dětských domovech" Cílem projektu je zprostředkování kulturních, společenských a sportovních akcí pro cca 2-3 tisíce dětí vyrůstajících v ústavní výchově či pěstounské péči. 20 000,00
Spolu dětem o.p.s. "Bav se a pomáhej" Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí v ústavní péči. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projetků získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné v dalším životě mimo domov. 8 000,00
Duha Zámeček "Zámeček - časopis pro děti z dětských domovů" Časopis Zámeček informuje děti o životě v jiných DD i o tom, jak to vypadá "za zdí", čímž je připravuje na odchod z domova. Zároveň je neformálně zasvěcuje do dětských práv, rozvíjí je a přináší tipy na zajímavé projekty jiných organizací a nadací, do kterých se děti mohou zapojit. 28 000,00
Mateřské centrum Valašské Meziříčí - Emcéčko "Terapeutické služby pro náhradní rodiny Zlínského kraje" Hlavním cílem je podpora náhradní rodiny jako celku prostřednictvím arteterapie. Arteterapie bude prováděna s náhradními rodinami pro posílení vztahu rodič-dítě. 160 000,00

Regionální spolupráce

I přesto, že Nadace Terezy Maxové dětem podporuje projekty a aktivity mající celostátní působnost, svou pozornost věnuje podpoře a pomoci i jednotlivým regionům. V tuto chvíli nadace spravuje 3 regionální fondy, které jsou vymezeny kraji (Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský). Byť v tuto chvíli nejsou zřízeny regionální fondy pro všech 13 krajů České Republiky, je jednoznačným cílem do budoucna takového aktivity pro regiony realizovat.

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Zlínský kraj, byl zřízen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných a opuštěných dětí vyrůstajících v daném regionu. Dárcům a podporovatelům tohoto fondu garantujeme, že jejich podpora bude realizována adresně a transparentně v rámci Zlínského kraje.

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje za laskavou podporu a pomoc všem partnerům a dárcům.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Regionální fondy > Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj

RENOMIA, a.s. Travelport - GalileoAccentureING
česká verzeenglish versionfacebooktwitter