Fond Nadace Terezy Maxové pro Moravskoslezský kraj

Jakým způsobem Fond pomáhá ?

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Moravskoslezský kraj si klade za cíl podpořit všestranný rozvoj znevýhodněných dětí vyrůstajících v Moravskoslezském kraji, a to zejména podporou konkrétních projektů v těchto třech prioritních oblastech :

  • Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie a v neposlední řadě se také snaží o změnu systému.
  • Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.
  • Kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Tato oblast je úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V tomto směru je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.

Komu konkrétně je určena podpora z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Moravskoslezský kraj ?

Finanční prostředky jsou primárně určeny neziskovým organizacím, pěstounským rodinám a ústavním zařízením, kteří se usilovně snaží o zlepšení všestranného rozvoje znevýhodněných dětí. Zejména se jedná o podporu na cestě za dosažením vyššího vzdělání, dále volnočasových aktivit, koníčků apod. V neposlední řadě Fond podporuje snadnější vstup do života mladých lidí po ukončení ústavní výchovy a dále také návrat dětí, vyrůstajících mimo domov, zpět do biologických rodin či jejich přechod do rodin pěstounských.

Co může být z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Moravskoslezský kraj podpořeno ?

Podpora výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a odborné služby, semináře, školení, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd. Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení

Komu Fond pomohl

Seznam obdarovaných za rok 2010

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 478 000,00
Občanské sdružení Vzájemné soužití "Dětský smích" Projekt prostřednictvím realizace terénní práce preventivně působí a podporuje rodiny s dětmi z Ostravy a regionů MSK, které se dlouhodobě potýkají s obtížnou sociální situací a hrozí jim, že jim budou nebo již byly děti odebrány.Cílem projektu je udržet dítě ve funkční rodině. 100 000,00
Občanské sdružení Vzájemné soužití "Dětem je doma nejlépe" Projekt prostřednictvím realizace terénní práce preventivně působí a podporuje rodiny s dětmi z Ostravy a regionů MSK, které se dlouhodobě potýkají s obtížnou sociální situací a hrozí jim, že jim budou nebo již byly děti odebrány.Cílem projektu je udržet dítě ve funkční rodině. 230 000,00
Emil Morav "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení výbavy na rybolov pro chlapce v pěstounské péči. 8 000,00
Věra Nováková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na školu v přírodě. 3 800,00
Marcela Svobodová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči. 15 240,00
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dítě, které je zaměstnáno, nezlobí, ale rozvíjí se Projekt je zaměřen na podporu aktivit, které zabezpečují minimalizaci sociálně patologických jevů dětí ve školském zařízení. Děti v průběhu roku prožijí a smysluplně využijí volný čas na zlepšení své fyzické i psychické kondice, rozvoje rozumových dovedností, sociální komunikace a lépe poznají svůj region. 64 000,00
o.s. Filadelfie-Přístav Oldřichovice "Radíme pěstounům" Projekt je zaměřen na podporu aktivit, které zabezpečují minimalizaci sociálně patologických jevů dětí ve školském zařízení. Děti v průběhu roku prožijí a smysluplně využijí volný čas na zlepšení své fyzické i psychické kondice, rozvoje rozumových dovedností, sociální komunikace a lépe poznají svůj region. 56 960,00

Seznam obdarovaných za rok 2009

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 337 000,00
Spolu dětem o.p.s. "Kultura pro dětské domovy" Cílem projektu je prostřednictvím realizace terénní práce preventivně působit a podporovat rodiny s dětmi z Ostravy a regionů MSK, které se dlouhodobě potýkají s obtížnou sociální situací a hrozí jim, že jim budou nebo již byly děti odebrány. 20 000,00
Občanské sdružení Vzájemné soužití "Dětský smích" Projekt prostřednictvím realizace terénní práce preventivně působí a podporuje rodiny s dětmi z Ostravy a regionů MSK, které se dlouhodobě potýkají s obtížnou sociální situací a hrozí jim, že jim budou nebo již byly děti odebrány.Cílem projektu je udržet dítě ve funkční rodině. 77 000,00
Duha Zámeček "Zámeček - časopis pro děti z dětských domovů" Záměrem projektu je poskytnout pomoc znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Projekt je postaven na intenzivní a dlouhodobé terénní sociální práci s rodinou. Finanční prostředky budou použity na financování vzdělávacích a výchovně-preventivních aktivit s dětmi, které nezapadají do systému sociálních služeb a jsou nezbytnou součástí řešení situace sociálně vyloučených rodin. 120 000,00
Sdružení sociálních asistentů "Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi" Záměrem projektu je poskytnout pomoc znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Projekt je postaven na intenzivní a dlouhodobé terénní sociální práci s rodinou. Finanční prostředky budou použity na financování vzdělávacích a výchovně-preventivních aktivit s dětmi, které nezapadají do systému sociálních služeb a jsou nezbytnou součástí řešení situace sociálně vyloučených rodin. 120 000,00

Regionální spolupráce

I přesto, že Nadace Terezy Maxové dětem podporuje projekty a aktivity mající celostátní působnost, svou pozornost věnuje podpoře a pomoci i jednotlivým regionům. V tuto chvíli nadace spravuje 3 regionální fondy, které jsou vymezeny kraji (Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský). Byť v tuto chvíli nejsou zřízeny regionální fondy pro všech 13 krajů České Republiky, je jednoznačným cílem do budoucna takového aktivity pro regiony realizovat.

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Moravskoslezský kraj, byl zřízen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných a opuštěných dětí vyrůstajících v daném regionu. Dárcům a podporovatelům tohoto fondu garantujeme, že jejich podpora bude realizována adresně a transparentně v rámci Moravskoslezského kraje.

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje za laskavou podporu a pomoc všem partnerům a dárcům.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Regionální fondy > Fond Nadace Terezy Maxové pro Moravskoslezský kraj

RENOMIA, a.s. Travelport - GalileoAccentureING
česká verzeenglish versionfacebooktwitter