Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem

Cílem Vzdělávacího fondu ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem je podpořit znevýhodněné děti vyrůstající v ústavních zařízeních ve Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Podpora je určena pro děti ve věku od 15 let – studenty středních škol a odborných učilišť.

Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu a posilování motivace ke vzdělávání. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení.

„Dnešní průmysl i společnost se rozvíjí velice rychle. Jako mezinárodní společnost investujeme nemalé finanční prostředky do našeho průmyslového rozvoje, ale za rovněž důležité považujeme investice do vzdělávání dětí, speciálně těch znevýhodněných. V dětech totiž vidíme naši budoucnost“.
Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů, ŠKODA AUTO a.s.

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem, které nemají štěstí vyrůstat v rodině, nechybělo dostatek příležitostí a šancí studovat. Proto je v tom vždy rádi podpoříme.“
Tereza Maxová, předsedkyně správní rady NTMd.

Jakým způsobem Vzdělávací fond pomáhá:

Prostřednictvím přímé individuální podpory studentů ve spolupráci s dětským domovem.

Pravidla Vzdělávacího fondu:

 • Dle statutu Nadace Terezy Maxové dětem spadá fond pod grantový program GP3 – Kompenzace nedostatků ústavní výchovy.
 • Podmínky udělení grantu vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem /tj. žádost, grantová smlouva, evaluace/.
 • Fond podporuje výhradně děti v ústavní výchově.
 • Fond podporuje výhradně vzdělávání v České republice.
 • Za konkrétní dítě – studenta podává žádost dětský domov nebo výchovný ústav.
 • O poskytnutí podpory rozhoduje grantová komise složená ze zástupců ŠKODA AUTO, a.s. a Nadace Terezy Maxové dětem

Co může být ze Vzdělávacího fondu podpořeno:

Příspěvek je možné využít na financování:

 • doučování
 • rozvojových a dalších vzdělávacích aktivit
 • odborných vzdělávacích kurzů
 • psychologické podpory, mentoringu
 • materiálních potřeb nezbytných ke studiu
 • ubytování na internátu
 • dopravy do školy
 • získání řidičského průkazu – pro potřeby budoucího pracovního uplatnění
 • školného

Fond nepodporuje financování pobytových akcí.

Komu Vzdělávací fond pomohl:

Seznam obdarovaných ve školním roce 2015/2016
Seznam obdarovaných ve školním roce 2016/2017
Seznam obdarovaných ve školním roce 2017/2018
Seznam obdarovaných ve školním roce 2018/2019
Seznam obdarovaných ve školním roce 2019/2020

Grantová komise:
Michal Kadera, ŠKODA AUTO, a.s.
Tomáš Gregořica, ŠKODA AUTO, a.s.
Terezie Sverdlinová, Nadace Terezy Maxové dětem
Jiřina Nachtmannová, Nadace Terezy Maxové dětem
Tereza Klementová, Nadace Terezy Maxové dětem

Čestní předsedové fondu:
Tereza Maxová, zakladatelka nadace, předsedkyně správní rady
Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO

Nadace Terezy Maxové dětem děkuje společnosti ŠKODA AUTO za podporu a pomoc. Děkujeme za Váš zájem.
I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter