Oriflame dětem

 • Jakým způsobem Fond pomáhá ?
  Fond ORIFLAME dětem se snaží o maximální možnou finanční podporu znevýhodněných a opuštěných dětí, a to v rámci tří základních směrů podpory nadace: prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny, náhradní rodinná péče a kompenzace nedostatků ústavní výchovy.
 • Co konkrétně bylo z fondu ORIFLAME dětem například podpořeno?
  • Z prostředků Fondu je od roku 2009 financován projekt "Centrum pro rodinu". Jedná se o inovativní projekt, realizovaný ve spolupráci s o.s. Člověk hledá člověka v Dětském domově Nové Strašecí. V tomto ústavu jsou ideální podmínky pro spolupráci jak s krajem a sociálními pracovníky na straně jedné, tak rodinami (ať už biologickými či náhradními) a dětmi na straně druhé. Cílem projektu je pokusit se tamní děti umístit zpět do rodin, aby nemusely zbytečně zůstávat v ústavu. Pokud se to podaří, pak na příkladu tohoto domova získáme určité „know-how“ a inspiraci pro ostatní domovy.
 • Komu fond pomohl

  Seznam obdarovaných za rok 2013

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 883 222,00 Kč
  Nadační fond DĚTSKÝ ÚSMĚV při Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou " Muzikoterapie jako podpůrné terapie dětí se sociálně zdravotním rizikem v DC Praha" Finanční příspěvek na muzikoterapii dětí se závažnými zdravotně-sociálními indikacemi z Dětského centra. Muzikoterapie pomáhá zvýšit fyzickou a psychickou odolost dětí, podpořit psychomotorický vývoj, rozvíjet tvořivost a napomoci rozvoji řeči. 200 000,00 Kč
  Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s Korkyně "I já mám mámu" Finanční prostředky na rozšíření pracovního týmu o terénního sociálního pracovníka a vychovatele, kteří pracují s rodinou a v rodině dítěte umístěného v dětském domově. Cílem projektu je poskytnout dětem umístěným v domově možnost vyrovnat a mnohdy i seznámit se se svojí rodinnou historií a tím zmírnit trauma, které odloučení od rodiny způsobilo. Snahou domova je v co možná největší míře zapojit rodiče do péče o svoje děti, které jsou umístěny v ústavu. Rodičům mnohdy chybí patřičné dovednosti ke každodenní péči o své děti, s pomocí jsou však schopni o ně krátkodobě pečovat nebo se na jejich péči podílet. 200 000,00 Kč
  Člověk hledá člověka "Centrum pro rodiny" Pilotní projekt transformace služeb dětského domova a vytvoření centra pro rodiny při DD. Cílem je navrhnout a pilotně odzkoušet model transformace ústavního zařízení (Dětský domov Nové Strašecí) do ambulantních a terénních služeb pro děti a rodiny. 211 798,00 Kč
  Spolu dětem o.p.s. "Bav se a pomáhej" Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí vyrůstajících v ústavní výchově. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné v dalším životě mimo domov. 271 424,00 Kč

  Seznam obdarovaných za rok 2012

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 1 111 494,00 Kč
  o. s. Rozum a cit "Nejste na to sami!" Smyslem projektu je podpora příbuzenských pěstounských rodin formou: 1.) realizace víkendového terapeutického setkání, 2.) organizace setkání terapeutické svépomocné skupiny, 3.) realizace víkendového setkání pro děti z příbuzenských pěstounských rodin, 4.) uskutečnění víkendového vzdělávacího semináře pro příbuzenské pěstounské rodiny a 5.) vydání odborné příručky na téma „Vztahový labyrint v náhradní rodině – hledání cest příbuzenské pěstounské péče“. 200 000,00 Kč
  Fond ohrožených dětí "Spolupráce s pěstounskými rodinami v okrese Rakovník, nabídka služeb" Projekt je zaměřen na pomoc pěstounským rodinám v regionu působnosti nově vzniklé pobočky FOD. V rámci projektu je v plánu aktivně kontaktovat tyto rodiny, nabízet jim poradenské ambulantní i terénní služby a další podpůrné aktivity. Podpora se týká zejména zvyšování životních a výchovných kompetencí pečovatelů, je zaměřena na prevenci a řešení situací, které mohou v pěstounské rodině nastat. Důležitým tématem bude zapojení širší rodiny do péče o svěřené děti a zvládání kontaktů s biologickou rodinou svěřeného dítěte. 50 000,00 Kč
  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. "Projekt Vážka - centrum služeb pro rodinu" Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu rodičovských kompetencí a zlepšení rodinného prostředí, které povede k zajištění bezpečného vývoje dětí. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi ubytované v azylovém domě a rodiny, kterým je poskytována terénní asistenční služba. Projekt je realizován prostřednictvím ambulantních služeb odborníků (psycholog, právník), souvislých vzdělávacích aktivit a jednorázových tématických dnů. 272 000,00 Kč
  IQ Roma servis, o.s. "Ocenění v rámci Fondu Oriflame dětem" Ocenění 2 dětí ze sociálně slabých rodin. Příspěvek bude využit na zajištění individuálních lekcí zpěvu pro Lucii a školného na ZUŠ pro Františka. 9 800,00 Kč
  Miloš Nguyen "Ocenění v rámci Fondu Oriflame dětem" Ocenění studenta Vysoké školy. Miloš vyrostl v dětském domově a aktivně se věnuje pomoci zněvýhodněným dětem. Příspěvek bude využit zakoupení celoroční MHD jízdenky. 5 000,00 Kč
  Veronika Vargová "Ocenění v rámci Fondu Oriflame dětem" Ocenění pro dívku, která vyrostla v dětském domově a nyní se aktivně podílí na přípravě časopisu pro děti z dětských domovů s názvem Zámeček. Částku 5000 Kč Veronika použije na zajištění odměny (slavnostní večeře) pro děti, které se též dobrovolně podílí na práci v rámci Záměčku. 5 000,00 Kč
  Gracián Svačina "Ocenění v rámci Fondu Oriflame dětem" Ocenění studenta Vysoké školy. Gracián vyrostl v dětském domově a aktivně se věnuje pomoci znevýhodněným dětem. Příspěvek bude využit na nákup dresu a kopaček pro kamaráda z Dětského domova na Ukrajině, kam Gracián pravidelně jezdí. 5 000,00 Kč
  Člověk hledá člověka "Centrum pro rodiny" Pilotní projekt transformace služeb dětského domova a vytvoření centra pro rodiny při DD. Cílem je navrhnout a pilotně odzkoušet model transformace ústavního zařízení (Dětský domov Nové Strašecí) do ambulantních a terénních služeb pro děti a rodiny. 172 059,00 Kč
  Spolu dětem o.p.s. "Bav se a pomáhej" Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí vyrůstajících v ústavní výchově. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné v dalším životě mimo domov. 392 635,00 Kč

  Seznam obdarovaných za rok 2011

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 493 600,00 Kč
  Nadační fond Dětský úsměv při Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií v Praze 4 při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 "Muzikoterapie jako podpůrná terapie dětí se zdravotním rizikem v DC Praha" Projekt prostřednictvím muzikoterapie přispívá u dětí k jejich zklidnění, uvolnění napětí, pozitivnímu doplnění jejich emočních potřeb a celkově harmonizuje organismus dětí a jejich psychický stav. Příspěvek bude využit na platby externím muzikoterapeutům a supervizi muzikoterapeutů. 200 000,00
  Spolu dětem o.p.s "Bav se a pomáhej" Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí vyrůstajících v ústavní výchově. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné v dalším životě mimo domov. 173 600,00
  Spolu dětem o.p.s "Bav se a pomáhej" Zajištění PR projektu Bav se a pomáhej. 120 000,00

  Seznam obdarovaných za rok 2010

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 1 420 684,00
  Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí "Báječný den s Oriflame" Zakoupení oblečení z ORSAY pro dívky z DD, jako odměna v soutěži Miss DD, pořádané v rámci zábavného odpoledne s Oriflame. 2 760,00
  Člověk hledá člověka, o.s. "Báječný den s Oriflame" Zajištění organizace báječného dne s Oriflame, který se konal 5.6.2010 v DD Strašecí. 68 880,00
  Člověk hledá člověka, o.s. "Centrum pro rodinu v DD Strašecí" Pilotní projekt transformace služeb dětského domova a vytvoření centra pro rodiny při DD. Cílem je navrhnout a pilotně odzkoušet model transformace ústavního zařízení (Dětský domov Nové Strašecí) do ambulantních a terénních služeb pro děti a rodiny. 585 500,00
  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. "Vážka - centrum služeb pro rodinu" Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu rodičovských kompetencí a zlepšení rodinného prostředí, které povede k zajištění bezpečného vývoje dětí. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi ubytované v azylovém domě a rodiny, kterým je poskytována terénní asistenční služba. Projekt je realizován prostřednictvím ambulantních služeb odborníků (psycholog, právník), souvislých vzdělávacích aktivit a jednorázových tématických dnů. 343 544,00 Kč
  Spolu dětem o.p.s. "Bav se a pomáhej" Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí vyrůstajících v ústavní výchově. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné v dalším životě mimo domov. 420 000,00

  Seznam obdarovaných za rok 2009

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 813 621,00
  Malíček o.s. "Dobrovolnictví v kojeneckých ústavech a dětských domovech" V rámci projektu se dítěti vybere dobrovolník, který se mu individuálně věnuje a vytváří laskavé přijetí. 207 000,00
  Člověk hledá člověka, o.s. "Centrum pro rodiny v Dětském domově Strašecí" Cílem projektu je poskytnout podporu ohroženým dětem, ohroženým rodinám a pěstounským rodinám 534 000,00
  OS Provázek "Léčivá náruč" Cílem projektu je pomocí terapií a léčivých aktivit (arteterapie, Malý klaun, canisterapie, léčivá setkání s koňmi, muzikoterapie) u dětí z Krajského kojeneckého ústavu Karlovy Vary a Dětského domova Milovice zlepšit jejich psychický stav a psychosociální připravenost na další život. 72 621,00

  Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení
 • Korporátní spolupráce
  • Historie Fondu
   Počátek spolupráce se společností ORIFLAME datujeme od roku 2001. Tehdy začal ORIFLAME podporovat činnost původní nadace v rámci akce Strom splněných přání ve Vinohradském Pavilonu a to materiálním darem kosmetiky pro děti. Od roku 2002 je realizován úspěšný charitativní program ORIFLAME DĚTEM, který v průběhu let 2001-2007 stěžejně podporoval ozdravné pobyty pro děti z kojeneckých ústavů a dále se pak v letech 2007-2008 významně podílel na projektu pro děti z dětských domovů – Jarmarky pro šikovné ručičky.

  • Současná struktura Fondu
   Na základě předchozích tří pilířů spolupráce jakými jsou efektivita, celostátní působnost a konkrétnost, se společnost Oriflame Czech Republic v roce 2009 rozhodla navázat na spolupráci a bude i nadále rozvíjet konkrétní a účinnou pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. Z tohoto důvodu byl obnoven speciální fond ORIFLAME DĚTEM, jehož výtěžek adresně putuje na vybrané projekty a aktivity.

   Tak jako u ostatních korporátních fondů, spravovaných Nadací Terezy Maxové dětem rozhodují o přerozdělení a zacílení finančních prostředků z fondu jak zástupci společnosti Oriflame, tak naší nadace.

  Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje společnosti Oriflame Czech Republic za jejich laskavou podporu a pomoc.

  Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

  Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > Oriflame dětem

RENOMIA, a.s. Travelport - GalileoAccentureING
česká verzeenglish versionfacebooktwitter