Krizový fond pomoci

Cílem Krizového fondu pomoci je nabídnout podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Je smutným faktem, že velká většina dětí je v České republice umísťována do ústavů právě ze sociálních důvodů.

Jakým způsobem KRIZOVÝ FOND pomáhá?

  • Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresná pomoc rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace.
  • Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.

Pravidla KRIZOVÉHO FONDU:

Obecné vymezení:

  • Dle statutu Nadace Terezy Maxové dětem spadá daný fond pod grantový program GP1 a GP2 – tj. prevence nechtěného odebrání dítěte z biologické rodiny a podpora náhradní rodinné péče.

Typologie žadatele:

  • Rodiny (úplné rodiny, samoživitelé a pěstounské rodiny) v krizové situaci ohrožené odebráním dítěte.

Kdo může žádost předložit:

  • Pracovník/pra­covnice OSPOD pro konkrétní rodinu

Role OSPOD je klíčová, bez ní nelze příspěvek fondu získat. OSPOD posuzuje krizovou situaci a riziko nežádoucího odebrání dětí z rodiny. V součinnosti s jeho pracovníky je posuzovaná a koordinovaná konkrétní žádost i řešení problému rodiny.

Režim fondu:

  • Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na vzniklé potřeby. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc rodině.
  • Podmínky udělení grantu vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem /tj. žádost, grantová smlouva, evaluace/.
  • Za konkrétní rodinu může být podána žádost pouze jednou.

Co může být z KRIZOVÉHO FONDU podpořeno:

  • Z fondu může být poskytnut příspěvek např. na úhradu nájemného, kauce či dluhu za dodávku energií.
  • Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč.

Kam se obrátit o pomoc?

Pro informaci či konkrétní pomoc se můžete obrátit na:

Nadace Terezy Maxové dětem
Mgr. Michaela Tapšíková, DiS.
E-mail: michaela.tapsikova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 734 395 815

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > Krizový fond pomoci

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter