ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

 • Jakým způsobem Fond pomáhá ?
  Motto fondu: „Pomáháme dětem rozvinout jejich potenciál“
  Cílem ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, je podpořit znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů, v níže uvedených dvou oblastech podpory:
  1. oblast vzdělání – cílem je poskytnout vzdělání dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb
  2. oblast rozvoje talentu – zde se jedná o podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktiv
 • Pravidla ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem
  1. Fond podporuje výhradně děti vyrůstající v ústavní výchově či v náhradní rodinné péči.
  2. Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
  3. Fond nepodporuje investiční výstavbu, hmotné vybavení ( které přímo nesouvisí se vzděláním či rozvojem talentu).
  4. Fond nepodporuje biologické rodiny a biologické děti v pěstounské rodině.
  5. Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu: 25.000,- Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5.000,- Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
  6. Maximální výše ročního příspěvku pro projektová řešení organizací: 60.000,- Kč, přičemž je nutné respektovat limit 40.000,- Kč na 1 podanou žádost.
  7. Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
  8. Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.
 • Co může být z ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem podpořeno?
  Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit. Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení či na webových stránkach https://www.ing.cz/o-nas/nadace-terezy-maxove/

Komu fond pomohl naleznete ZDE


Korporátní spolupráce

 • Historie Fondu:

  Začátek ojedinělé spolupráce s ING Wholesale Banking se datuje od roku 2005, kdy vznikl ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové, jež nyní plynule a na základě předchozích vztahů navázal na svou činnost, a to pod novým názvem ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové dětem. Od roku 2011 nese Fond název ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem.

  Od počátku činnosti Fondu do dnešního dne bylo podpořeno nespočet konkrétních projektů a individuálních žádostí pro ty nejpotřebnější z nás. ING Group dlouhodobě podporuje znevýhodněné děti ve všech zemích, kde působí. V České republice si společnost vybrala naši nadaci. Tento Fond byl a je podporován nejen managementem společnosti ING Bank, ale i jejími zaměstnanci a partery.

  Pro prohloubení spolupráce byla vytvořena speciální grantová komise, jež je složena nejen ze zástupců nadace, ale i zaměstnanců ING Bank. Společně tak rozhodují o  adresné a konkrétní pomoci a rozdělení prostředků. Mimo účasti v grantové komisi podporují zaměstnanci ING Bank myšlenku Fondu i prostřednictvím nesčetných dobrovolnických aktivit.

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje společnosti ING Bank za její laskavou podporu a pomoc.

Děkujeme za Váš zájem. I  ten může mnohé změnit.

logo ING

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter