ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

 • Jakým způsobem Fond pomáhá ?
  Motto fondu: „Pomáháme dětem rozvinout jejich potenciál“
  Cílem ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, je podpořit znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů, v níže uvedených dvou oblastech podpory:
  1. oblast vzdělání – cílem je poskytnout vzdělání dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb
  2. oblast rozvoje talentu – zde se jedná o podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktiv
 • Pravidla ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem
  1. Fond podporuje výhradně děti vyrůstající v ústavní výchově či v náhradní rodinné péči.
  2. Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
  3. Fond nepodporuje investiční výstavbu, hmotné vybavení ( které přímo nesouvisí se vzděláním či rozvojem talentu).
  4. Fond nepodporuje biologické rodiny a biologické děti v pěstounské rodině.
  5. Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu: 25.000,- Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5.000,- Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
  6. Maximální výše ročního příspěvku pro projektová řešení organizací: 60.000,- Kč, přičemž je nutné respektovat limit 40.000,- Kč na 1 podanou žádost.
  7. Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
  8. Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.
 • Co může být z ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem podpořeno?
  Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit. Více informací o grantových pravidlech Nadace Terezy Maxové dětem naleznete v sekci grantové řízení či na webových stránkach www.ingnadace.cz

 • Komu fond pomohl v roce 2017
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2017

 • Komu fond pomohl v roce 2016
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2016

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2016

 • Komu fond pomohl v roce 2015
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2015

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2015

 • Komu fond pomohl v roce 2014
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2014

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2014

 • Komu fond pomohl v roce 2013
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2013

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2013


 • Komu fond pomohl v roce 2012
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2012

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 646 329,00
  Pavla Vodehnalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup ochranných pomůcek a částečnou úhradu za jízdné a členský příspěvek v jezdeckém klubu pro 1 dítě v PP. 5000
  Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248 "Svářečský kurz" Finanční příspěvek na úhradu za svářečský kurz pro 2 chlapce z Výchovného ústavu. Chlapci ukončují dvouletý učební obor Strojírenská výroba a vzhledem k jejich profesnímu zaměření a následně lepšímu uplatnění na trhu práce, je pro chlapce potřebné absolvovat základní svářečský kurz, kde získají svářečský průkaz. 20800
  Jindřiška Votoupalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v pěstounské péči. 3950
  Zdenka Vinklárková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 3 děti v pěstounské péči na úhradu za školné, ubytování a stravné na internátu. 15000
  Múzy dětem o. s. "Korálky dětem korálek ke korálku" Projekt je zaměřený na posílení finanční gramotnosti dětí z DD a přináší navíc umění "korálkování". Součástí je víkendový kurs pro teenagery a vychovatele z DD, zaměřený na oblast hospodaření s vlastními penězi a jeden workshop pro vychovatele, kde budou vzděláváni v oblasti korálkování (jak tvořit kvalitní a odkupitelné šperky) a v oblasti finanční gramotnosti - jak pracovat s dětmi přímo v DD. Tvorba a možnost následného prodeje šperků přinese dětem poznání, že kvalitně vykonaná práce přináší nejen možnost smysluplně využitého času, ale také "ovoce" (možnost finančního příjmu) a naopak. 80000
  Věra Francová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na nákup lyžařského vybavení pro 3 děti v pěstounské péči. 10000
  Růžena Žáčková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční prostředky na úhradu za letní dětské tábory pro 3 děti v pěstounské péči 12800
  Silvio Strnad "Přímá podpora studenta" Finanční příspěvek pro studenta z dětského domova Znojmo, který studuje na VŠ Finanční a správní v Praze. Příspěvek uhradí první semestr navazujícího magisterského studia za akademický rok 2012/2013. 27500
  Jitka Zárubová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu školného ve speciální škole, volnočasové aktivity (kondiční plavání, flétna, trombón na ZUŠ) a letní táborový pobyt celkem pro 5 dětí v pěstounské péči. 21000
  Zdeňka Audová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit dětí (flétna, plavání, kreslení, rybářský a modelářský kroužek) a dětské tábory pro 2 děti v pěstounské péči. 7420
  Iva Gregorová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na nákup trampolíny za účelem tramporelaxace pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  Jarmila Szkipalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu letních táborů pro 3 děti v pěstounské péči. 12900
  Ludmila Kuchtová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu letních táborů pro 4 děti v pěstounské péči. 14400
  Daniela Dolejšová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu letních táborů pro 3 děti v pěstounské péči. 9000
  Irena Schmiedová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu letních táborů pro 3 děti v pěstounské péči. 15000
  Jana Zajoncová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (kroužky stolního tenisu a florbalu) a lyžařského výcviku pro 5 dětí v pěstounské péči. 11200
  Miloslava Striová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu za volnočasové aktivity (balet), letní tábory a pořízení trampolíny pro 5 dětí v pěstounské péči. 18700
  Sdružení pěstounských rodin "Sprache kennt keine Grenzen (Řeč nezná hranic)" Příspěvek na tábor s výukou německého jazyka určený pro 12 dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Účast na táboře umožní celkový rozvoj dětí, děti také získají motivaci pro studium němčiny, kterou mohou vzhledem k blízkosti Dolního Rakouska využít ve svém dalším životě. 48000
  Pavel Waliczek "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na nákup jízdních kol pro 3 děti v pěstounské péči. 6000
  Irma Ferková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu za letní dětské tábory pro 2 děti v pěstounské péči. 9000
  Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek "Volnočasové aktivity" Finanční příspěvek na úhradu letního pobytu dětí, které by jinak trávily celé prázdniny v dětském domově a dále na úhradu volnočasových aktivit dětí (tanec, fotbal + fotbalové soustředění pro nadaného fotbalistu). 46000
  Pavlína Votkeová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na odbornou supervizi PhDr. Hynka Jůny ze sdružení APLA v základní škole za účelem podpory a zkvalitnění vzdělávání 1 dítěte v pěstounské péči s poruchou autistického centra. 8000
  Dětský domov, základní škola a školní jídelna Dolní Lánov "Hra s mandalou" Mandala je kruhový obrazec - děti vykreslují předkreslené mandaly, potom vytvářejí vlastní mandaly. Při této činnosti rozvíjejí svoji tvořivost, zklidňují se, poznávají lépe samy sebe, zažívají příjemné pocity, spolupracují s kamarády při práci ve dvojici nebo ve skupině. Činnost má přínos pro děti, jestliže se pravidelně opakuje. 9000
  Blanka Nováková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (kroužek hry na klávesy, keramika, fotbal, divadelní kroužek, skaut) a dále na zakoupení sportovního vybavení a kytary pro 3 děti v pěstounské péči. 15000
  Marcela Svobodová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu za volnočasové aktivity (kroužky flétny, kytary, zpěvu, keramiky, turistický kroužek) celkem pro 5 dětí v pěstounské péči. 21100
  Děti patří domů, o. s. "Letní škola filmu a fotografie pro pěstounské rodiny" Projekt je určen pro pěstounské rodiny a jeho odborná část, vč. technického zázemí, bude zajištěna ve spolupráci s o. s. yFilm, založeným mladými lidmi z pěstounských rodin a jejich přáteli. Výsledkem práce bude vznik krátkého filmu vytvořeného pěstounskými rodinami. 40000
  Jitka Hahnová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letních dětských táborů pro 2 děti v pěstounské péči. 5200
  Zdenka Svitáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu za volnočasové aktivity (balet) a letních táborů pro 4 děti v pěstounské péči. 11000
  Kateřina Kesnerová "Přímá podpora studenta" Příspěvek na úhradu za kursy anglického a španělského jazyka pro studenku VŠ, která v nedávné době opustila dětský domov. 14459
  Dětský domov HUSITA o.p.s. "Jarní prázdninový tábor" Finanční příspěvek na prázdninové pobyty dětí mimo dětský domov. 40000
  Šárka Polehňová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za volnočasové aktivity (kroužky angličtiny, keramiky, PC) a školy v přírodě pro 2 děti v pěstounské péči. 2900
  Olga Zieglerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu letních dětských táborů pro 3 děti v pěstounské péči. 9000
  Lenka Švestková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (kurs angličtiny) a letní dětské tábory pro 5 dětí v pěstounské péči. 19000
  Ivo Sysala "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu prvního semestru na Vyšší odborné škole Goodwill, s.r.o. ve školním roce 2012/2013 pro 1 dítě v pěstounské péči. Dívka zde již studuje prvním rokem obor Animace cestovního ruchu. Studium je tříleté zakončené absolutoriem (titul DiS.). 7000
  o.s. Barry & spol. "Garfield" Garfield je umělecký projekt dětí z dětských domovů Středočeského kraje. Více než 100 dětí je zapojeno do tanečních a divadelních činností,které se dělí na terapeutické aktivity,vzdělávací činnosti a nácvik představení. Výsledkem této systémové práce je celovečerní představení, které je syntézou tance, výtvarného pojetí a divadla. Děti prezentují na veřejnosti výsledky své práce a práce odborných pedagogů. Projekt je zcela ojedinělý a hlavně funkční. Jeho prioritou je praktické uvedení integrace dětí v náhradní rodinné péči do běžného života. 40000
  Vladimíra Gubaničová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu letních dětských táborů pro 2 děti v pěstounské péči. 6000


  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2012

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 575 105,00
  Jana Plšková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na pokrytí cestovních výloh spojených s účastí na Mistrovství světa juniorů ve sportovním tanci pořádaném v Moskvě pro 2 děti v PP. Děti nominaci získaly jako druhý nejlepší český pár ve své věkové kategorii. 25 153,00
  Hana Lešánková "Přímá podpora studenta" Finanční příspěvek na úhradu jazykového kurzu angličtiny pro klientku DD Přerov, která studuje VŠ finanční a správní v Praze. Zdokonalení v cizím jazyce a složení zkoušky FCE studentce v budoucnu zlepší šance uplatnění na trhu práce. 20 980,00
  Jitka Hermanová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu letního dětského tábora a cestovného pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Dana Jeřábková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu letních dětských táborů a nákup vybavení (oblečení a obuvi) pro 3 děti v PP. 8 400,00
  Bohumil Šarišský "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na pořízení zahradní houpačky se skluzavkou pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Olga Hrubešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 4 děti v PP na úhradu za letní tábor pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou Pelhřimov. 10 800,00
  Lucie Žáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu školného za taneční kroužek pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Denisa Rút Kolingerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu letního tábora a nákup cestovních zavazadel pro 4 děti v PP. 8 300,00
  Valérie Kottisová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v PP. 3 900,00
  Eva Kábrtová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětský tábor s výukou angličtiny pro 1 dítě v PP. 2 163,00
  Ilona Kovářová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za 2 letní tábory pro 1 dítě v PP . 3 000,00
  Lenka Rysová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu tábora a nákup cestovních zavazadel pro 2 děti v PP. 1 000,00
  Hana Zemčíková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětský tábor a nákup dvou jízdních kol celkem pro 3 děti v PP. 9 400,00
  Petra Egnerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za 2 letní tábory pro 1 dítě v PP. 3 000,00
  Marcela Kopecká "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábor, nákup tabletu a jízdního kola + helmy celkem pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Blanka Nováková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek t na úhradu za letní dětské pobyty + vybavení na ně (batoh, spacáky) celkem pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Kamila Veselá "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v PP. 3 000,00
  Marie Náhodová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 5 dětí v PP. 15 000,00
  Šárka Polehňová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za volnočasové a školní aktivity (sportovní, umělecké a jazykové kroužky, lyžařský výcvik) pro celkem 3 děti v PP. 9 450,00
  Jiří Linart "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábory a pobyty pro 2 děti v PP. 6 000,00
  Štefánie Rakašová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na volnočasové aktivity 5 dětí v PP. 25 000,00
  Zdeňka Zbořilová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu školného ve Waldorfské škole + družině, školného v ZUŠ, školky v přírodě a pobytu v solné jeskyni celkem pro 4 děti v PP. 5 000,00
  Oblastní charita MOST "Finance pod kontrolou - tandem" Finanční prostředky na projekt "Finance pod kontrolou - tandem". Projekt je zaměřený na mladé lidi odcházející z DD do Domu na půl cesty a pomáhá jim lépe pochopit a orientovat se na trhu práce a finančním trhu. 20 000,00
  Nataša Třísková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup hvězdářského dalekohledu pro 1 dítě v PP. 4 799,00
  Jitka Koukalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu volnočasových aktivit pro 2 děti v PP. 6 000,00
  Petra Rajchlová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 2 děti v PP. 6 000,00
  Ivo Šimůnek "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodin Libereckého kraje celkem pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Hana Ježová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu nákladů za letní dětské tábory, letní pobyty a víkendové akce během školního roku celkem pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Olga Ejemová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětské tábory a kroužek angličtiny celkem pro 4 děti v PP. 14 400,00
  Iva Jurásková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábory a dále za nákup kytary (ZUŠ) a fotoaparátu (kroužek v DDM) pro celkem 3 děti v PP. 15 000,00
  Alena Michalčáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětské tábory a ozdravný pobyt v Chorvatsku celkem pro 4 děti s různými druhy handicapu v PP. 12 000,00
  Klub dětem "Daruj svou náruč" Finanční příspěvek na projekt "Daruj svou náruč", který funguje již 5. rokem. Studenti SŠ a VŠ navštěvují pravidelně každý týden kojenecký ústav Veská u Pardubic. Studenti věnují dětem svůj volný čas, zájem a pozornost. Děti získávají nejen již zmiňovanou náruč, cit a lásku, ale i nové podněty, které umožňují jejich další rozvoj. 10 000,00
  Vojtěch Štěpánek "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětské skautské tábory pro 2 děti v PP. 4 800,00
  Karolina Hovorková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za kroužek plavání a letní tábor OS Hyperaktivita pro 1 dítě se středně těžkou mentální retardací v PP. 5 000,00
  Daniela Majetna "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu letních dětských táborů a pořízení trampolíny celkem pro 3 děti v PP. 6 000,00
  Jan Kadlec "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek v rámci podpory vzdělávání studenta (SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.) oboru číšník (chlapec s poruchou učení, pozornosti - dyslexie, dysortografie ), konkrétně na pořízení školního vybavení (školní potřeby a vzdělávací pomůcky) a dále na školné na 8 měsíců. 5 000,00
  Ludmila Kostovová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek by byl využit v rámci podpory vzdělávání studenta Ekonomického lycea, konkrétně na pořízení odborné jazykové literatury a výukových programů pro PC a dále pak na úhradu za letní tábor NOVOS. 5 000,00
  Emil Morav "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na podporu volnočasových aktivit 1 dítěte v PP, jehož koníčkem je rybolov. 4 000,00
  Beáta Folwarczna "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábory pro celkem 3 děti v PP. 9 000,00
  Šárka Ježíková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu letního dětského tábora v Chorvatsku pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Libuše Čepelíková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní integrační tábor pořádaný Klubem náhradních rodiny Libereckého kraje celkem pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Kamila Koniorová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětský tábor pro 4 děti v PP. 12 000,00
  Věra Brandová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábor pro 1 dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu. 1 900,00
  Jana Vlčková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za výtvarně-řemeslný tábor pro 2 děti v PP. 2 500,00
  ADYS "Adaptace učebnic angličtiny do bezbariérové formy" Finanční příspěvek v rámci projektu "Adaptace učebnic angličtiny do bezbariérové formy". Cílem projektu je převedení 6ti učebnic angličtiny pro I. stupeň ZŠ. Tyto pomocné výukové materiály budou v elektronické formě a zajistí zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci potřebnou pro zpřístupnění učiva dětem s dyslexií a dalšími speciálními výukovými potřebami. 20 000,00
  Pavlína Votkeová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní hasičský tábor pro 2 děti v PP. 5 400,00
  Dětský tábor A JE TO o. s. "Integrace postižených dětí na letním táboře" Finanční příspěvek v rámci projektu "Integrace postižených dětí na letním táboře". Již třetím probíhá v rámci tábora integrace postižených dětí a dětí z pěstounských rodin. Příspěvek pokryl náklady za ubytování a stravu pro asistenta pedagoga na táboře pro dívku, která trpí praktickou slepotou a tudíž asistenta bezpodmínečně potřebuje. Dále se z příspěvku pořídilo tandemové kolo, které bude sloužit nejen Adélce, ale také všem ostatním dětem. 5 000,00
  Růžena Machanová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětský tábor pro 1 dítě v PP. 3 000,00
  Darina Samcová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za volnočasové aktivity (návštěvy zoo, hradů, zámků, plaveckého areálu, solné jeskyně) a s tím spojeného cestovného a dále na nákup drobných papírnických potřeb pro 2 děti žijící v PP pouze se svojí babičkou, která je v invalidním důchodu. 6 000,00
  Radka Kantorová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (relaxační cvičení, plavání, letní tábor) a dále na nákup sportovního vybavení na ragby pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Lenka Brázdilová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup tří jízdních kol pro 3 děti v PP. 9 000,00
  Lenka Švestková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu nákladů za volnočasové aktivity a vzdělávání 3 dětí v PP. 6 000,00
  o.s. Letní dům "Draci a andělé" Finanční příspěvek v rámci projektu "Draci a andělé", komunitní akce Letního domu. Finanční prostředky byly využity na přípravu a realizaci dvou komunitních slavností organizovaných ve spolupráci s DD v Písku a v Krompachu. Dvou až třídenní slavnosti jsou určeny pro 80 dětí z těchto domovů a také pro širokou veřejnost. Propojení ústavního prostředí s místní komunitou vede k posílení vzájemných vztahů a otevření prostoru pro poznávání a respektování se. Slavnosti mají několikaletou tradici a patří ke kulturnímu koloritu obcí, zároveň jsou nedílnou součástí systematické podpory dětí ze strany Letního domu. Děti se aktivně zapojují do příprav a organizace obou slavností. 15 000,00
  Barbora Cínová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní dětský tábor a vybavení na něj pro celkem 3 děti v PP. 3 600,00
  Filadelfie - Přístav Oldřichovice "Změna je život (zvláště pak s dětma)" Finanční příspěvek v rámci projektu "Změna je život (zvláště pak s dětma)". V plánu je realizace již 6. ročníku "Dne pro pěstounské rodiny" v regionu. Letos se zaměřením na vzdělávání pěstounů ve 2 oblastech: 1) Změny v systému NRP od r. 2013, 2) Úvod do diagnostiky a terapie dětí s různými poruchami. Součástí akce je i bohatý doprovodný program pro děti. Prostředky z grantu budou využity na zajištění celé akce - pronájmy nutných prostor, lektorné, programové pomůcky a odměny pro děti a částečně i na úhradu stravování účastníků. 26 700,00
  Academia Via Familia "Na čtvrt cesty" Finanční příspěvek v rámci projektu "Na čtvrt cesty", který nabízí pomoc dětem v ústavní výchově a PP v osamostatnění, uspořádáním víkendového pobytu, kde se klienti zcela starají sami o sebe. Pobyt je zaměřen na osobnostní rozvoj v oblasti zvýšení finanční gramotnosti a v oblasti posílení povědomí o nákladech na bydlení a péče o domácnost. Víkendová setkání navazují na úspěšný projekt z roku 2011 a dále rozvíjejí oblast uplatnění na trhu práce – tvorba CV, nácvik pracovního pohovoru apod. Pro mladší účastníky nabízí testy zájmů a schopností a hledání vhodného studia. 30 960,00
  Naděžda Marková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (hudební obory, tanec) a soustředění celkem pro 3 děti v PP. 15 000,00
  Soňa Sochůrková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za letní tábor a nákup studijních materiálů pro budoucího studenta VŠ, celkově pro 2 děti v PP. 5 500,00
  Středisko Zvonek diakonie ČCE Praha 4 "Ozdravný pobyt" Finanční příspěvek na úhradu nákladů za ozdravný pobyt pro děti, o které nemají jejich biologické rodiny zájem a díky svému postižení žijí v domově pro osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o náklady za 2 pracovnice přímé péče, dopravu a nákup drobného vybavení. 20 000,00
  Dětský Domov se Školou, základní škola a školní jídelna Býchory 152 "Soutěž ING Bank Fondu NTMd" 1. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "text". Příspěvek využit na volnočasové aktivity dětí. 5 000,00
  Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace "Soutěž ING Bank Fondu NTMd" 2. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategori "text". Příspěvek využit na volnočasové aktivity dětí. 2 000,00
  Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace "Soutěž ING Bank Fondu NTMd" 1. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "hudba a text". Příspěvek využit na volnočasové aktivity dětí. 15 000,00
  Dětský domov Holice, Husova 623 "Soutěž ING Bank Fondu NTMd" 2. místo v soutěži o Hymnu dětí z dětských domovů a pěstounských rodin v kategorii "hudba a text". Příspěvek využit na volnočasové aktivity dětí. 5 000,00


  3.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2012

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 439 045,00
  Rodina svaté Zdislavy "Podpora pěstounských rodin" Finanční příspěvek na vzdělávání a aktivizaci náhradních rodičů a dětí v PP s cílem zlepšení funkčnosti a odolnosti pěstounských rodin. Poskytováním vzdělávacích programů a odborného sociálního poradenství se organizace snaží v co největší míře snížit u dětí následky psychické deprivace, posílit jejich sebedůvěru a podpořit sociální začlenění - osobní historie dětí je často natolik komplikovaná, že jsou ohroženy sociálním vyloučením ---
  Martin Zahrádka "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za školné v ZUŠ - hudební obory pro 2 děti v PP. 5 600,00
  Olga Hrubešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na výuku němčiny pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Zdenka Vinklárková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu školného , stravného a ubytování na internátě celkem pro 2 děti v PP. 5 000,00
  Milan Havelka "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ - hudební a taneční obor, jezdecký klub, výtvarná dílna) a nákup pomůcek (fotbal, jezdecké potřeby, taneční oblečení a obutí) celkem pro 4 děti v PP. 20 000,00
  Věra Faustová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za nákup vybavení na hokejbal, úhradu poplatků za pololetí na hokejbal a hokejbalové soustředění pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Denisa Rút Kolingerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu ročního školného v ZUŠ - výtvarný obor pro 1 dítě v PP. 2 600,00
  Blanka Nováková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (ZUŠ hudební obory, plavání, fotbal ) a pořízení bicí soupravy celkem pro 3 děti v PP. 6 000,00
  Dětský domov Rovečné "Volnočasové aktivity" Příspěvek na dofinancování docházky do jezdeckého oddílu ve školním roce 2012/2013 pro dívku žijící v ústavní péči. Dívčin kontakt s biologickou rodinou je nedostačující, špatně navazuje kamarádské vztahy, proto je téměř sama. Při docházce do oddílu a péčí o svěřeného koně přijde do styku s dalšími vrstevníky, začlení se do skupiny, která má stejné zájmy a koníčky, naváže nové kamarádské vztahy a nebude trpět citovou deprivací v takové míře, jako doposud. 3 000,00
  Ilona Kovářová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup flétny a dále úhradu za volnočasové aktivity (junák, kroužky - flétna, tanec, rybaření) pro 3 děti v PP. 2 465,00
  Daniela Dolejšová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu sportovních aktivit (kroužek trampolíny v TJ Sokol, lyžařský výcvik) pro 2 děti v PP. 8 600,00
  Ing. Karel Krča "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 1 dítě v PP na nákup sportovních pomůcek potřebných ke sportovním činnostem v klubu o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina a dále na akce pořádané tímto sportovním klubem. 5 000,00
  Jitka Zárubová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro celkem 5 dětí v PP na úhradu za školné ve speciální škole, volnočasové aktivity (sport, ZUŠ hudební obory) a cestovné dětí do speciální školy. 15 000,00
  Michal Trávníček "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční prostředky by byly využity pro celkem 3 děti v PP na nákup kytary a knihy na výuku, dále na školné v ZUŠ (hudební obory) a další volnočasové aktivity (folklórní soubor, taneční škola, sportovní klub o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina). 13 700,00
  Lenka Rysová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup taneční obuvi a školné v taneční škole Ridendo pro 1 dítě v PP. 1 670,00
  Daniela Majetna "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro celkem 2 děti v PP nákup vzdělávacích pomůcek a školních potřeb, dále na nákup trampolíny a úhradu školného a půjčovného za hudební nástroj v ZUŠ (hudební obory). 6 300,00
  Bc. Ivana Temiaková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 2 děti v PP na úhradu za hipoterapii, plavecký kurs a ZUŠ hudební obor. 9 600,00
  Dětský domov a Základní škola Ledce "Propojené životy" Projekt "Propojené životy" v rámci školního klubu Zámeček. Jeho hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a setkávání. Do činnosti se mohou pravidelně, jednorázově nebo spontánně zapojovat nejen děti z DD, ale také děti z okolí. Nenásilnou formou tak dochází k propojení volného času dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v "běžných" rodinách. 8 000,00
  Hana Ježová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 3 děti v PP na úhradu za školné v ZUŠ (hudební obory). 4 200,00
  Dana Vyhňáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro celkem 4 děti v PP na úhradu za nákup školních pomůcek (student oboru kuchař-číšník), školného na nástavbovém studiu, lyžařské kurzy, kurz angličtiny, pohybové aktivity a školu v přírodě. 16 000,00
  Jitka Hermanová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 1 dítě v PP na úhradu kurzovného za kroužek capoiery. 4 400,00
  Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. "Dětský úsměv" Hlavním cílem projektu "Dětský úsměv" jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých mají děti z DD možnost zažít si péči a pozornost, která je věnována jen jim. Důraz je kladen na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě - dobrovolník. To vše aktivizuje děti a zlepšuje jejich motorické schopnosti. Zpravidla jde o vození kočárku, procházky, návštěvy hřiště, o jízdu autobusem, vlakem ad. Je zřejmé, že průběžná a dlouhodobá podpora přináší dětem velký efekt. 40 000,00
  Jana Marková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup 3 jízdních kol a trampolíny pro 4 děti v PP. 15 000,00
  Dětský domov Husita o. p. s. "Volnočasové aktivity" Finanční příspěvek na nákup sportovního vybavení a úhradu za volnočasové aktivity (sportovní aktivity a akce pořádané školou a sportovními kluby, taneční kroužek) pro celkem 7 dětí z DD. 20 000,00
  Marcela Dědová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 3 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (hudební obory, práce na PC, jízda na koních, sportovní klub o. s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina). 13 200,00
  Dětský domov a školní jídelna Budišov nad Budišovkou "Podpora studentky z DD" Finanční příspěvek na podporu studia devatenáctileté dívky, která je vyučená kadeřnice a chce si doplnit maturitu studiem oboru Vlasová kosmetika a podnikání na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Konkrétně byly prostředky použity na úhradu za cestovné, školné a stravné. 10 000,00
  Malíček o. s. "Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech" Finanční prostředky v rámci projektu "Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech". Záměrem projektu je zejména kompenzace laskavého přijetí a pozornosti, kterých se dětem mimo rodiny nedostává v potřebné míře. Pravidelným setkáním dítěte s jedním konkrétním dobrovolníkem, jenž se dítěti po dobu několika hodin (nejméně jednou týdně) věnuje, dochází k navázání vztahu, tedy tolik potřebného zážitku "Já a ten druhý, který mne má rád". Nejmenší děti potřebují zejména laskavou náruč dobrovolníka a jeho klid, který si dobrovolník "může dovolit" dítěti dát. Starším dětem dobrovolníci věnují svůj čas a snaží se rozvinout specifický talent dítěte (zpěv, hra na hudební nástroj), pomáhají mu ve zlepšení základních lidských dovedností (řeč, chůze, apod.), či si s ním úplně normálně hrají. 60 000,00
  Mgr. Mária Šátková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 3 děti v PP na nákup sportovního vybavení a dále na úhradu za volnočasové aktivity (hudební obory, keramika, včelaři, lyžařský výcvik). 5 120,00
  Martina Vančáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 2 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (jazykový kurs, sportovní kroužky, Logiccus, skaut). 8 800,00
  Monika Dietrichová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 4 děti v PP na nákup sportovních pomůcek, jezdeckých potřeb a úhradu za volnočasové aktivity (školné ZUŠ hudební obory, jezdecký klub, sportovní klub o. s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina). 13 500,00
  Jaroslav Kříž "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 3 děti v PP na nákup počítače, úhradu za volnočasové aktivity (hra na trubku, tábor), jízdné a adaptační kurz. 12 400,00
  Bronislava Mokrá "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 2 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (jazykový kurs, plavání, keramika, předškolní vzdělávání). 7 490,00
  Renata Kateřina Zajfertová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 5 dětí v PP na úhradu za volnočasové aktivity (ZUŠ hudební obory, rybářský kroužek, stolní tenis, tance, vaření). 12 200,00
  Věra Kuňáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek pro 1 dítě v PP na úhradu za lyžařský výcvik a školné a soustředění pěveckého sboru. 5 000,00
  Bohuslav Šarišský "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup vybavení studentky oboru kuchař číšník . 5 000,00
  Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice "Kroužky a rozvoj talentu dětí z DD" Finanční příspěvek v rámci projektu "Kroužky a rozvoj talentu dětí z DD". Projekt nabízí pozitivní trávení volného času a rozvoj talentu dětem, které žijí aktuálně v DD. Děti tak mají možnost zažít úspěch a pocit rovnocennosti vedle vrstevníků z funkčních rodin. Projekt dětem přináší i pozitivní kontakt s životem mimo ústav. 32 000,00
  Ing. Ivo Sysala "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na úhradu za školné na Vyšší odborné škole Goodwill pro studentku 2. ročníku oboru Animace cestovního ruchu a dále na úhradu za volnočasové aktivity (zpěv, stolní tenis) celkem pro 4 děti v PP. 16 000,00
  Alexandr Štěpánovský "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup rybářských potřeb, jezdecké a sportovní výbavy a dále na úhradu za školné v ZUŠ (taneční průprava), výuku jízdy na koni a florbal pro celkem 2 děti v PP. 5 000,00
  Damar Seitlová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na pořízení didaktických pomůcek Montessori pro výuku 2 dětí s poruchou autistického centra v PP, z nichž jedno je vzděláváno doma, protože jeho stav neumožňuje školní docházku. 10 000,00
  Monika Červeňáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Finanční příspěvek na nákup školních pomůcek, aktovky, plavek a úhradu za plavecký kurs pro 1 dítě v PP babičky. 1 200,00


 • Komu fond pomohl v roce 2011
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2011

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 847 026,00
  Martin Pich "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení vybavení pro provozování vodní turistiky - nafukovací kanoe, ruční pumpa, pádla a plovací vesty pro 3 děti v pěstounské péči. 15000
  Iveta Doleželová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na pololetní školné ve speciálních soukromých školách z důvodu kombinovaných vad LMD, dysgrafie, dysortografie atd. pro 5 dětí v pěstounské péči. 14000
  Hana Zemčíková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na vodácký kurz pro 1 dítě v pěstounské péči. 3700
  Jindřiška Votoupalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 1 dítě v pěstounské péči. 3950
  Denisa Rút Kolingerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zaplacení školného do taneční školy a zakoupení tanečních kostýmů pro 2 děti v pěstounské péči. 2576
  Klub Dětem, o.s. "Daruj svou náruč " Příspěvek na pravidelné návštěvy dobrovolníků v kojeneckém ústavu Veská u Sezemic. Dobrovolníci s dětmi tráví volný čas a snaží se jim vynahradit nedostatek pozornosti a lidského kontaktu. Prostředky budou využity na dopravu dobrovolníků. 20000
  Eva Kábrtová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní dětský tábor s angličtinou pro 1 dítě v pěstounské péči. 2350
  Dětský domov Kašperské Hory "Letní dětský tábor "Velké Skaliny" Příspěvek na letní tábor pro 8 dětí v pěstounské péči. 20000
  Sdružení SCAN "Kontinuální psychologická podpora dětí ze 2 dětských domovů ve fázi přípravy na odchod do samostatného života" Příspěvek na pravidelnou psychologickou podporu dětí ze 2 dětských domovů ve fázi přípravy na odchod do samostatného života. Psycholog, diplomovaný psychoterapeut, bude každé dítě individuálně, ale i formou skupinových setkání provázet po dobu 1 roku. V k 30000
  Jana Zajíčková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zaplacení školného na ZUŠ pro 4 děti v pěstounské péči. 15400
  Dětský domov Rovečné "Letní tábory pro děti z DD" Příspěvek na pobytové letní tábory s rozšířenou zážitkovou nabídkou (výcvik jízdy na koni, angličtina, aerobik, keramika, cyklistický tábor). 30000
  Dětský domov HUSITA, o.p.s. "Volnočasové aktivity pro děti z DD" Příspěvek na volnočasové aktivity děti z DD - volejbalové soustředění a týdenní horský pobyt předškoláků s rodiči a pedagogy. 45000
  Dana Jeřábková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči. 8400
  Jitka Hermanová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči. 12000
  Dětský domov Uherský Ostroh "Oblečení a obutí pro děti z DD" Příspěvek na nákup sportovního oblečení pro aerobic, s cílem aktivní účasti na závodech, soustředěních apod. 14000
  Spolu dětem o.p.s. "Postav se na vlastní nohy" Postav se na vlastní nohy je vzdělávací projekt s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na rozšíření znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. Příspěvek bude využit na pokrytí nákladů na ubytování, stravu a cest 80000
  DD a MŠ speciální Beroun "Volnočasové aktivity pro děti z DD" Příspěvek na plavání pro děti s kombinovaným postižením. 30000
  Zdeňka Audová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školné na ZUŠ, raketový modelářský kroužek a letní tábory pro 2 děti v pěstounské péči. 8900
  Jarmila Mihalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na florbalový kroužek a kurz angličtiny pro 2 děti v pěstounské péči. 8400
  Iva Kaplanová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči. 14000
  Alena Michalčáková "Letní tábor pro děti z DD" Příspěvek na letní tábor pro 4 děti v pěstounské péči. 20000
  SES, Sebe-Spolu "SES MONEY SURE" SES MONEY SURE je pětidenní kurz pro mládež (15 - 18 let) z dětských domovů. Na kurzu budou účastníci prostřednictvím zážitkové pedagogiky uváděni do prostředí bankovních a sociálních (ne)jistot, které na ně po opuštění dětského domova číhají. 40000
  Beáta Folwarczná "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 2 děti v pěstounské péči. 8000
  Dětský domov Vizovice "Letní tábor pro děti z DD" Příspěvek na prázdninový poznávací putovní tábor pro 9 dětí. 10000
  Radka Kantorová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na výtvarný kurz, plavání, taneční kurz HIP-HOP a počítačový kurz pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  Jana Danešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na ozdravný pobyt pro 3 děti v pěstounské péči. 6300
  Petra Šelepová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na kroužek cvičení a zakoupení jízdního kola pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  Dagmar Seitlová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábory pro 3 děti v pěstounské péči. Jedno z dětí je postižené autismem a má možnost zúčastnit se týdenního pobytu pro děti s poruchou autistického spektra za doprovodu osobní asistence, která je pro pobyt nezbytná. 12980
  Vladislava Hausová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zájmové kroužky 2 děti v pěstounské péči. 6750
  Lucie Žáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na taneční kroužek pro 1 dítě v pěstounské péči. 4000
  Dětský domov Tišnov "Máme rádi tanec, zpěv a divadlo" Příspěvek na taneční tábor pro 8 dětí a školné na ZUŠ Tišnov pro 3 děvčata - pěvecký kroužek. 40000
  Dětský domov Semily "Hra s mandalou" Hra s mandalou - mandala je kruhový obrazec, děti nejdříve vykreslují předkreslené mandaly, potom začínají tvořit vlastní mandaly. Při této činnosti děti rozvíjejí svoji tvořivost, zklidňují se, poznávají lépe sama sebe, zažívají příjemné pocity, spolupra 6650
  Dětský domov a školní jídelna Melč "Barevný svět dětem" Barevný svět dětem je projekt zahrnující výtvarné činnosti a esteticko-pohybové činnosti. Příspěvek bude využit na nákup hrnčířského kruhu. 12000
  Miloslava Striová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek bude využit na skautský tábor, tábor s výukou angličtiny, výtvarně - řemeslný tábor a letní pobyt s dotykovou terapií pro 3 děti v pěstounské péči. 12600
  Soňa Sochůrková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity a přihlášky ke studiu na vysoké škole pro 2 děti v pěstounské péči. 5600
  Pavla Vodehnalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na kroužek jezdectví pro 1 dítě pěstounské péči. 4000
  Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. "Volnočasové aktivity pro děti z DD" Příspěvek na šestidenní vodácké soustředění pro děti z náhradních rodin. 28800
  FidoDido, o.s. "Koňská mozaika" Příspěvek na týdenní pobyt na Koňském dvorci v Chmelištné. Kromě poznání nových přátel a seznámením se zvířaty a s prací kolem nich bude projekt klást důraz na samostatnost a zodpovědnost dětí a na týmového ducha a spolupráci. 20000
  Eva Janáčová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na kroužek skautu, kurz keramiky a kurz plavání. 5000
  DOMINO cz, o.s. "Dveře dokořán" Dveře dokořán je projekt, který řeší dlouhodobou komplexní pomoc znevýhodněné skupině mladých lidí z náhradní rodinné péče v integraci do života společnosti. Příspěvek na školné na volnočasové aktivity,nákup výtvarného materiálu a hookeje na florbal pro d 30000
  Olga Zieglerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na pořízení afrických ručně vyřezávaných bubnů pro 5 dětí v pěstounské péči. 5000
  Lenka Švestková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči. 12000
  Ludmila Kuchtová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 4 děti v pěstounské péči. 10750
  Nadační fond Dětský úsměv "Hipoterapie dětí" Příspěvek na Hipoterapie dětí v Dětském centru při Thomayerově nemocnici v Praze - Krči. 25000
  HESTIA, o.s. "Program Pět P pro děti v DD a PP" Program Pět P funguje na principu dlouhodobého přátelského vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Dvojice spolu tráví 2 - 3 hodiny volného času týdně rozmanitými aktivitami, a to nejméně po dobu 10 měsíců. 22000
  Marie Těthalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školní pomůcky a letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči. 6500
  Audabiac o.s. "Uměním ke svobodě" Příspěvek na 2 letní 14-ti denní soustředění pro děti z DD za účelem jejich psychického zdraví formou účasti v uměleckých dílnách (divadelní, výtvarné, keramické, fotografické, taneční,…). 50000
  Lenka Brázdilová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní pobytový tábor pro 2 děti v pěstounské péči. 7800
  Olga Hrubešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči. 7620
  Filadelfie - Přístav Oldřichovice o.s. "Radíme pěstounům" Projekt nabízí pružnou, rychlou a osobní pomoc terénního psychologa přímo v rodinách pěstounů. 40000

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2011

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 698 370,00
  Oblastní charita Most "Finance pod kontrolou" Projekt je určen mladým lidem odcházejícím z dětského domova do Domu na půli cesty a klade si za cíl pomoci jim lépe se orientovat na trhu práce a na finančním trhu. V rámci projektu se naučí sestavit si rozpočtový modul, zacházet správně s penězi, dozví 80000
  Dětský domov Kladno "Chci žít jako ty" Projekt "Chci žít jako ty" je zaměřen na podporu integrace dětí z Dětského domova Kladno mezi vrstevníky vyrůstající v rodinách. Děti z DD budou docházet do MŠ a účastnit se tamních výchovných a vzdělávacích programů. 24400
  Miroslav Boš "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na pořízení digitálního piana pro 1 dítě v pěstounské péči. 3790
  Daniela Dolejšová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na pořízení trampolíny za účelem tramporelaxace pro 2 děti v pěstounské péči. 15000
  Marcela Kopecká "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní dětské tábory pro 3 děti v pěstounské péči. 9900
  Yveta Kovářová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní dětské tábory pro 3 děti v pěstounské péči. 10400
  Pavel Waliczek "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení trampolíny pro 3 děti v pěstounské péči. 10000
  Václava Vondřičková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na týdenní pobyt v Mrákotíně u Telče (setkání pěstounů) pro 3 děti v pěstounské péči. 5130
  Miloš Nquyen "Přímá podpora studenta" Podpora studenta vysoké školy - 2. ročník magisterského studia na Metropolitní univerzitě v Praze. 55000
  Ivana Pustówková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na dětské letní tábory pro 2 děti v pěstounské péči. 5000
  Eva Kábrtová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní dětský fotbalový tábor pro 1 dítě v pěstounské péči. 3000
  Student Ondrik Troiak "Přímá podpora studenta" Podpora studenta vysoké školy - 1. ročník magisterského studia na Vysoké škole finanční a správní. 53000
  Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava "Praha netradičně" Příspěvek pro 16 dětí z dětského domova na úhradu nákladů spojených se čtyřdenní návštěvou hl. m. Prahy, kterou mnohé děti dosud nenavštívily. Konkrétně pak na úhradu za stravné, jízdné MHD a ubytování a částečně pak na vstupné (kulturní památky, kulturní 30000
  Olga Hrubešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu školného pro studentku 1. ročníku hotelové školy a kurs angličtiny pro 2 děti v pěstounské péči. 10000
  Jan Kalwar "Přímá podpora studenta" Příspěvek na studium studenta Vysoké školy technické v Brně. Konkrétně bude uhrazeno kolejné. 20000
  Emil Morav "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na nákup vybavení pro sportovní rybolov pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  Irena Schmiedová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči. 9900
  DYS-Centrum Praha o.s. "Hraní s angličtinou - video pro inspiraci" Příspěvek na vytvoření filmového dokumentu, který usnadní pochopení a zvládnutí počítačového programu "Jazyky bez bariér", jež se snaží o usnadnění jazykové výuky se zaměřením na děti se specifickými potřebami učení (dyslexií). Licenci k tomuto programu d 33000
  Věra Nováková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Volnočasové a mimoškolní aktivity - letní vodácký tábor pro 2 děti v pěstounské péči. 6000
  Jiří Linart "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na dětské letní tábory pro 2 děti v pěstounské péči. 8500
  Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Podpora volnočasových aktivit dětí z Kojeneckého a dětského centra" Příspěvek bude využit pro 13 dětí z centra na podporu volnočasových aktivit, konkrétně na canisterapii, muzikoterapii a návštěvy keramické dílny. 36000
  Občanské sdružení Rozum a Cit "Dva letní relaxačně - terapeutické pobyty pro pěstounské rodiny" Příspěvek na realizaci dvou víkendových relaxačně-terapeutických pobytů. Celkem se zapojí 22 dětí z pěstounských rodin. 40000
  Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.s. "Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně" Příspěvek pro 15 dětí z pěstounských rodin na výuku jízdy na koních (hiporelaxaci) v jezdecké stáji Židenice. 24000
  Občanské sdružení Letní dům "Spolu o krok dále" Projekt nabízí dětem z dětských domovů pomoc při přípravě na opuštění zařízení a individuální asistenci po té, co zařízení opustily. Cílem je usnadnění začlenění dětí do běžného života, posílení zodpovědnosti a sebedůvěry a pomoc při orientaci v nové živo 33400
  Dětský domov Horní Čermná "Volnočasové aktivity" Příspěvek na nákup elektrické vypalovací pece do výtvarného ateliéru dětského domova. 40650
  Danuše Höferová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na malířský kurs se zajištěním individuální péče a nákup malířských potřeb pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  Alena Štefková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na nákup školního vybavení pro 1 dítě v pěstounské péči (student 1. ročníku oboru kuchař-číšník). 10000
  Dětské centrum Veská "Zimní ozdravný pobyt pro děti v Orlických horách" Příspěvek na úhradu za ubytování a stravné na zimním ozdravném pobytu v Orlických horách pro děti z Dětského centra. 14000
  Sdružení SOS dětských vesniček "Příprava na samostatnost - Komunita mládeže" Projekt se zaměřuje na dospívající mladé lidi v náhradní rodinné péči. Formou exkurzí, setkávání a seminářů nabízí usnadnění vstupu těchto dětí do samostatného života. 22900
  Pomoc v nouzi, o.p.s. "Příspěvek na kursovné německého jazyka pro 3 klienty Domu na půl cesty" Absolvováním jazykového kursu klienti Domu na půl cesty rozvinou své znalosti což pozitivně podpoří jejich vstup do běžného života a umožní jim rovněž lepší pracovní uplatnění. 15000
  o.s. Audabiac "Uměním ke svobodě" Projekt formou organizace pobytových uměleckých dílen podporuje rozvoj kreativity a tvůrčí fantazie dětí z dětských domovů a rovněž nabízí možnost navázání nových přátelství s dětmi, vyrůstajícími v rodinném prostředí. Do projektu jsou zapojen Dětský domo 50000
  Daniela Majetna "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školné na ZUŠ, vzdělávací pomůcky a zapůjčení hudebního nástroje pro 3 děti v pěstounské péči. 10400

  3.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2011

  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 741 959,00
  Růžena Klvaňová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu školného na soukromé škole (studijní obor kuchař-číšník) pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  Helena Konečná "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit (kroužky taekwon-do, hra na klavír) pro 1 dítě v pěstounské péči. 5000
  SES, Sebe-Spolu "SES MONEY CAMP" Projekt "SES MONEY CAMP" - pětidenní kurs pro mládež z dětských domovů. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky se mládež seznámí s problematikou a riziky ve finanční oblasti - tyto poznatky jsou pro mládež důležité v souvislosti s blížícím se opuštěním dě 40000
  Denisa Rút Kolingerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu za volnočasových aktivit (taneční skupina a výtvarný obor na ZUŠ) a dále na nákup tanečních bot. 10900
  Jaroslav Kříž "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity a dětské tábory pro 3 děti v pěstounské péči. 8700
  Dětský domov Vizovice "Výuka anglického jazyka v dětském domově" Příspěvek na úhradu školného za výuku anglického jazyka pro děti z DD a dále na nákup učebnic potřebných k výuce. 58200
  Daniela Dolejšová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na úhradu kursovného v tanečním kroužku AT Studio Domino. 5000
  Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Hamr na Jezeře "Týdenní pobyt v Krkonoších" Příspěvek na úhradu za ubytování dětí z DD na zimním týdenním pobytu v Krkonoších. 20000
  Alexandr Štěpánovský "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity a nákup sportovního vybavení pro 2 děti v pěstounské péči. 10000
  Aleš Dietrich "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. 6900
  Jarmila Szkipalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit (výtvarný kroužek) a dále školného na speciální zahradnické škole. 8000
  Milan Havelka "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu školného na ZUŠ (obor hudební a taneční), kursovného na kroužky (fotbal a jezdecký klub) a nákup sportovních pomůcek na fotbal. 20000
  Zdeňka Vinklárková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školné na odborném učilišti, stravné a ubytování na internátě pro 2 děti v pěstounské péči. 10000
  Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříří, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc "Do Bludičky na koníčky" Projekt "Do Bludičky na koníčky" nabízí volnočasovou aktivitu - hipoterapii pro děti z dětského centra. Hipoterapie děti rozvíjí po fyzické a psychické stránce , podporuje jejich zdravý vývoj, celkově je zklidňuje a nabízí rovněž setkání se zvířaty na fa 23000
  Lenka Rysová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na úhradu školného v taneční škole Ridendo Hlinsko a nákup taneční obuvi. 1660
  Milan Svojanovský "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit a cestovného. 10000
  Ivana Temiaková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu školného na ZUŠ a kursovného za plavecký kurs. 10000
  Občanské sdružení Rozum a Cit "Výchovně-vzělávací pobyty" Příspěvek na úhradu nákladů spojených s výchovně-vzdělávacími pobyty pro mladistvé v náhradní rodinné péči, organizovanými formou workshopu. Smyslem pobytů je podpořit orientaci ve finančních otázkách (finanční gramotnost) a rovněž v otázkách mezilidskýc 50000
  Hana Lešánková "Příma podpora studenta" Příspěvek na úhradu kursu angličtiny s cílem složení jazykové zkoušky FCE a nákup učebních pomůcek. 6399
  Renata Kolínová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na vybudování dětského koutku v zahradě pro 1 dítě v pěstounské péči. 3000
  Dětský domov Moravská Třebová "Samostatné bydlení" Projekt "Samostatné bydlení" má za cíl zkvalitnit přípravu dětí na samostatný život. Příspěvek bude využit na úhradu nájmu v bytě 3 + 1, který bude sloužit k nácviku běžných životních situací a dovedností spojených s chodem domácnosti, hospodařením, mezi 52800
  Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň "Letní Olympiáda" Projekt "Letní Olympiáda" je soutěž pro chlapce z výchovných ústavů celé republiky. Příspěvek bude konkrétně využit na úhradu nákladů za pronájem hřišť a ubytovacích prostor. 30000
  Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, p. o. "Individuální péče o Jakuba" Příspěvek na uhrazení sociální služby osobní asistence po dobu jednoho roku pro dítě z kojeneckého ústavu postižené autismem. 80000
  Eva Kábrtová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na úhradu lyžařského výcviku a zapůjčení lyží. 4500
  Lenka Švestková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu jejich volnočasových aktivit. 13000
  Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice "Volnočasové programy" Příspěvek na volnočasové programy s terapeutickým dopadem pro děti se zaměřením zejména na děti v rizikovém teenagerském věku a děti, které mají problém s verbálním vyjadřováním. Dramaterapie, teatroterapie, taneční a společenská výchova pomáhají u dětí 40000
  Múzy dětem o. s. "Múzy dětem 2012" Příspěvek na pravidelné návštěvy skupin umělců v zařízeních náhradní výchovy, jež vnášejí do života sociálně handicapovaných klientů tvůrčí atmosféru. 40000
  Bohumír Bohatec "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity 5 dětí v pěstounské péči. 4000
  Olga Zieglerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek pro 3 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit (házená a karate vč. soustředění). 6000
  Dětský domov Písek "Canisterapie v DD" Příspěvek na canisterapii v DD, která bude probíhat jednou týdně. Součástí programu je účast dětí na canisterapeutickém táboře. Projekt je zaměřen na rozvoj citových , rozumových a pohybových schopností dětí a na jejich relaxaci. Nedílnou součástí projekt 14000
  Dětský domov a Školní jídelna Jeseník "Lyžařská výzbroj pro DD" Příspěvek na nákup lyžařské výzbroje pro DD Jeseník. Nákup vybavení umožní dětem z DD účastnit se lyžařského výcviku prospěšného pro jejich celkový zdravý vývoj. Děti tak budou moci realizovat volnočasovou aktivitu, kterou je možno provozovat v bezprostře 40000
  Občanské sdružení KADET - Centrum Orion "Umím si poradit" Smyslem projektu je pomocí moderních volnočasových aktivit formou soutěží vzdělávat děti z ústavní výchovy a pěstounských rodin v základních životních a osobních dovednostech, seznámit je se základy první pomoci, orientací v přírodě atd. a podpořit tak u 22000
  Sportovní klub policie - Harrachov "Volnočasové programy" Záměrem projektu je realizace kursu běžeckého lyžování a biatlonu pro děti z dětských domovů. 48900
  Dětský domov Most "Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu NTMd" 1. místo v malovací soutěži - kategorie do 12 let 10000
  Dětský domov Opava "Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu NTMd" 2. místo v malovací soutěži - kategorie do 12 let 5000
  Dětský domov Most "Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu NTMd" 3. místo v malovací soutěži - kategorie do 12 let 2500
  Dětský domov Ostrava-Hrabová "Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu NTMd" 1. místo v malovací soutěži - kategorie do 18 let 10000
  Dětský domov Horní Čermná "Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu NTMd" 2. místo v malovací soutěži - kategorie do 18 let 5000
  Výchovný ústav Velké Meziříčí "Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu NTMd" 3. místo v malovací soutěži - kategorie do 18 let 2500

 • Komu fond pomohl v roce 2010
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2010
  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 444 700,00
  Klub dětem "Daruj svou náruč" Příspěvek na pravidelné návštěvy dobrovolníků v kojeneckém ústavu Veská u Sezemic. Dobrovolníci s dětmi tráví volný čas a snaží se jim vynahradit nedostatek pozornosti a lidského kontaktu. Prostředky budou využity na dopravu dobrovolníků. 41 000,00
  Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím "Volnočasové aktivity pro děti z DD" Pro děti z Dětského domova Radost budou připraveny pravidelné programy volnočasového klubu "Radovánek". V programu bude ježdění na koni, aktivity s koňmi a zvířaty ze zookoutku i farmy. Dále pak hry v přírodě. 23 000,00
  Dětský domov HUSITA, o.p.s. "Letní tábor pro děti z DD" Příspěvek na letní táborový pobyt v Čechách pro 8 dětí z DD HUSITA. 28 000,00
  Dětský domov, Kašperské Hory "Taneční kroužek pro čtyři děti z DD" Příspěvek na zaplacení druhého pololetí tanečního kurzu a dále na týdenní taneční soustředění pro 4 děvčata z DD Kašperské Hory. 15 100,00
  Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohohostice, Novosady 248 "Svářečský kurz pro dva chlapce" Příspěvek na zajištění svářečského kurzu pro 2 chlapce z Výchovného ústavu Dřevohostice. 19 600,00
  Hana Zemčíková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor a zaplacení kroužků pro 3 děti v pěstounské péči. 6 200,00
  Jana Danešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zaplacení letního pobytu pro 2 děti v pěstounské péči. 5 000,00
  Dana Jeřábková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zaplacení letního tábora pro 2 děti v pěstounské péči a jedno dítě v předběžném opatření. 12 300,00
  Miloslava Striová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. 11 900,00
  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Hamr na Jezeře "Festival zájmové umělecké činnosti" Příspěvek bude využit v rámci celostátní soutěžní přehlídky v oborech zpěv, hudba, tanec a dramatizace pro děti ze zařízení ústavní výchovy - dětských domovů se školou, výchovných ústavů a diagnostických ústavů. 20 000,00
  o.s. Múzy dětem "Múzy dětem 2010" Příspěvek na financování 6ti návštěv skupin umělců spolupracujících s o.s. Múzy dětem v dětských domovech v r. 2010. Tyto návštěvy motivují děti a mladistvé k práci na sobě samých, vnášejí do života sociálně i jinak hendikepovaných dětí tvůrčí atmosféru a vytvářejí dlouhodobý pozitivní vztah mezi dětmi, domovy a aktivitami napomáhajícími hladšímu začlenění dětí do společnosti. 30 000,00
  Diecézní charita Litoměřice "Prázdninový pobyt maminek s dětmi" Příspěvek na týdenní prázdninový pobyt v kempu pro maminky s dětmi z azylového domu sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. 40 000,00
  Spolu dětem o.p.s. "Postav se na vlastní nohy" Projekt "Postav se na vlastní nohy" je výchovně vzdělávací s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD. 40 000,00
  Silvio Strnad "Přímá podpora studenta" Příspěvek pro studenta vysoké školy, který vyrůstal v dětském domově. 20 000,00
  Dětský domov Loreta a školní jídelna Fulnek "Volnočasové aktivity pro děti z DD" Příspěvek na realizaci "Duhové dílny" která je zaměřena na volnočasové aktivity pro děti z dětského domova Fulnek. Děti si budou moci osvojit nové výtvarné techniky jako například patchwork, drátkování, aranžmá květin, krakelování, výroba šperků z korálků a mnoho dalších výtvarných a rukodělných aktivit. 40 000,00
  Lenka Švestková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. 20 000,00
  Zdeňka Audová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu letního tábora a kroužků pro 2 děti v pěstounské péči. 6 900,00
  Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Příspěvek na výlety pro děti z DD" Příspěvek na čtyři jednodenní výlety pro děti z DD Ostrava, spojené s návštěvou míst, kde působili významné osobnosti kraje. 30 000,00
  Dětský domov Vizovice "Letní tábor pro děti z DD" Příspěvek na prázdninový putovní tábor pro děti z DD Vizovice. 17 700,00
  Na louce "Kolibřík pro Klokánka" Příspěvek na canisterapii a prožitkové aktivity pro děti umístěné v Klokánku. 18 000,00

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2010
  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 594 675,00
  Marcela Kopecká Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v PP. 15 000,00
  Denisa Rút Kolingerová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v PP. 8 500,00
  Pavla Vodehnalová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v PP. 3 000,00
  Ivo Sysala Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity a školné pro 5 dětí v PP. 14 900,00
  Miloš Nguyen Přímá podpora studenta Podpora studenta na vysoké škole, který vyrůstal v dětském domově (první ročník magisterského studia na Metropolitní univerzitě). 55 000,00
  DD a MŠ speciální, Beroun, Mládeže 1102 Volnočasové aktivity pro děti z DD Beroun Příspěvek na  hiporehabilitaci a plavání pro 25 dětí s kombinovaným postižením, které vyrůstají v DD Beroun. 37 000,00
  Bohuslav Šarišský Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové a školní aktivity pro 3 děti v PP. 14 935,00
  Marie Havelková Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v PP. 12 200,00
  Aleš Dietrich Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na školné, cestovné a internát pro 4 děti v PP. 14 000,00
  Stanislav Krob Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v PP. 5 400,00
  Mateřské centrum Čelákovice Víkendový pobyt pro děti z náhradních rodin Příspěvek na víkendový pobyt pro děti z 6 náhradních rodin sdružených v místním klubu Asociace náhradních rodin. Pobyt se uskuteční ve Stáji Štětice v období září - říjen 2010 a jeho součástí bude několik rekreačních vyjížděk dětí na koni do okolní kraji 4 830,00
  Olga Hrubešová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity a školné pro 4 děti v PP. 17 300,00
  Jindřiška Votoupalová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v PP. 5 000,00
  Jarmila Szkipalová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v PP. 7 600,00
  Daniela Majetná Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v PP. 3 600,00
  Jarmila Mihalová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v PP. 10 000,00
  Martin Gregor Přímá podpora studenta Finanční podpora 2.ročníku magisterského studia na VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Martin donedávna vyrůstal v dětském domově. Již získal titul bakalář a jeho cílem je mít ukončené vysokoškolské vzdělání a získat titul inženýr. 45 000,00
  Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 Volnočasové aktivity pro děti z DD Předklášteří Příspěvek na jezdecký kroužek pro 16 dětí z DD. Do záměru je zahrnuta pravidelná návštěva ranče Loučka s možností pracovat pod vedením odborníků s koňmi, psy a kočkami. 64 000,00
  Iva Kaplanová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na školné do kroužků pro 5 dětí v PP. 20 000,00
  Ondrik Troiak Přímá podpora studenta Podpora studenta vysoké školy, který vyrůstal v dětském domově. Ondrovi chybí již poslední, třetí ročník studia k získání bakalářského titulu na Středočeském vysokoškolském institutu Kladno, obor Ekonomika a management obchodu. 38 000,00
  o.s.Múzy dětem Múzy dětem 2010 Příspěvek na pravidelné návštěvy skupin umělců v dětských domovech, jež vnášejí do života sociálně handicapovaných klientů tvůrčí atmosféru. 25 500,00
  Beáta Folwarczná Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro tří děti v PP. 4 890,00
  DD se školou, základní škola a školní jídelna Býchory Země malých indiánů Země malých indiánů je projekt,který vede děti k tomu, aby získaly pozitivní vztah k práci a odpovědnost k sobě i k druhým formou zážitkové pedagogiky, environmentální a ekologické výchovy, pracovní terapie a speciálních terapií. Projekt je součástí ško 79 800,00
  Dětský domov Uherský Ostroh Volnočasové aktivity pro děti z DD Uherský Ostroh Příspěvek na volnočasové aktivity 5 dětí v DD. Konkrétně školné do ZUŠ a kurzovné do kurzu adobe photoshop I + II. 12 000,00
  Jitka Zárubová Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Projekt-příspěvek na volnočasové aktivity pro jedno dítě v PP. 10 300,00
  Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice Volnočasové aktivity dětí v DD Příspěvek na volnočasové aktivity dětí v DD Dobřichovice, konkrétně příspěvek na kurzovné a soustředění sboru a příspěvek na lektorné muzikoterapie. 16 400,00
  Dětský domov a Školní jídelna Plumlov Návštěva horolezecké stěny Příspěvek na zakoupení celoroční permanentky a horolezeckého úvazku na návštěvu horolezecké stěny pro 5 dětí z DD Plumlov. 11 500,00
  Jaroslav Kříž Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v PP. 15 000,00
  Irina Dovbnjak Přímá podpora studenta Podpora studentky vysoké školy, která vyrůstala v dětském domově. Irina má před sebou první rok studia na UK HTF (obor sociální a charitativní práce). 14 020,00
  Alexandr Štěpánovský Přímá podpora dětí vyrůstajících v poručnické péči Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v PP. 10 000,00

   

 • Komu fond pomohl v roce 2009
  1.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2009
  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 361 346,00
  AMMA o.s. "Agličtina pro děti z pěstounských rodin" Příspěvek na letní tábor, který probíhá v anglickém jazyce a nákup jednoho te-pee 26 500,00
  APPN, o.s. "Kariérní poradenství" Poskytnutí podpory dětí z dětského domova se sluchovým postižením prostřednictvím kariérního poradenství 20 000,00
  Dagmar Seitlová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na pobyt na letním táboře pro 2 děti 7 200,00
  Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice "Děti z dětského domova a taneční II" Finanční příspěvek na kurzovné do tanečních pro 6 dětí + nákup oblečení 31 890,00
  DIAKLUB Nová Paka Občanské sdružení diabetických dětí "Ozdravný pobyt diabetických dětí ČR" Příspěvek na tábor pro diabetickou dívku z dětského domova 3 900,00
  Duha Zámeček "Práce není legrace aneb Hejrupáci 2009" Příspěvek na režijní náklady (ubytování, strava, doprava) pro děti z DD , kteří se podíli na rekonstrukce volnočasového areálu Myšinec 40 000,00
  Duha Zámeček "Správná pětka v roce 2009" Celoroční aktivity s dětmi z DD, které nemají žádný kontakt se svou biologickou ani pěstounskou rodinou 40 000,00
  Dům tří přání, o.s. "Dětský tábor pro děti z azylového domu Přemysla Pittra" Příspěvek na letní tábor pro 6 dětí z azylového domu 23 180,00
  Emil Morav "Přímá podpora dítěte vyrůstajícího v pěstounské péči" Příspěvěk na zakoupení výbavy pro rybolov 5 000,00
  Ing. Ivo Sysala "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity 25 000,00
  Jakub Kašuba "Přímá podpora studenta" Příspěvek na studium 5 000,00
  Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. "Dětem a přírodě blíž" Příspěvek na letní ozdravný pobyt pro děti z centra 9 600,00
  KONÍČEK, občanské sdružení "Zvířátka vychovávají" Finanční příspěvek na realizaci zooterapie pro děti a mladistvé v ústavní výchově 31 477,00
  Magda Doleželová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení sportovního a školního vybavení 7 800,00
  Miloslava Striová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na dětský skautský tábor a bicí hudební nástroj 7 800,00
  Monika Dietrichová "Přímá podpora dítěte vyrůstajícího v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení příčné flétny 5 000,00
  o.s. Múzy dětem "Múzy dětem" Příspvěvek na pravidelné návštěvy skupin umělců v zařízeních náhradní výchovy, jež vnášejí do života sociálně handicapovaných klientů tvůrčí atmosféru. 20 000,00
  Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. "Volnočasové aktivity pro děti v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity (sportovní, výtvarné dílny, besedy) pro děti a mládež z náhradních rodin 10 000,00
  Šťastný domov občanské sdružení "Hudební výuka pro děti v PP" Příspěvek na nákup hudebních nástrojů 20 000,00
  Šťastný domov občanské sdružení "Arteterapie pro děti v pěstounské péči" Příspěvek na arteterapeutické dílny pro děti z pěstounských rodin 10 000,00
  Zdeňka Vinklárková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na letní tábor pro 3 děti 11 999,00

  2.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2009
  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 413 410,00
  Jana Danešová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu venkovního tenisového stolu pro sportovní vyžití 4 dětí v pěstounské péči 9 450,00
  Hana Zemčíková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na nákup jízdních kol pro děti v pěstounské péči 5 000,00
  Jarmila Mihalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu nákladů spojených s volnočasovými aktivitami 2 chlapců v poručnické péči 10 000,00
  Jovanka Rýglová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči 10 000,00
  Iveta Doleželová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu školného v základních školách se speciálními vzdělávacími potřebami pro 5 dětí v pěstounské péči 10 000,00
  Martin Gregor "Přímá podpora studenta" Finanční podpora studia vysoké školy 17 300,00
  Miloš Nguyen "Přímá podpora studenta" Úhrada školného za studium na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., obor mezinárodní vztahy a evropská studia - třetí ročník bakalářského studia 27 500,00
  Danuše Libosvárová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na vybavení pro děti na učební obory, dovoz do školy, školné, internát a volnočasové aktivity. Manželé Libosvárovi se starají o 8 dětí v pěstounské péči ve věku 6 - 20 let 20 000,00
  Radka Kantorová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v poručnické péči" Příspěvek na volnočasové aktivity pro dívku v poručnické péči 4 000,00
  Ludmila Kostovová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu školného na soukromé VOŠ pro 2 děti v pěstounské péči 10 000,00
  Jana Zajíčková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit 4 dětí v pěstounské péči 11 000,00
  Eva Horsáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školné na nástavbovém studiu na Soukromé střední škole se zaměřením na pohostinství a cestovní ruch pro 22 letou Zdeňku v pěstounské péči 5 000,00
  Jakub Kašuba "Přímá podpora studenta" Příspěvek na studium 10 000,00
  Jarmila Kvaiserová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit 4 dětí v pěstounské péči 7 000,00
  Dětský domov Kladno "Týdenní pobyt pro děti" Příspěvek na týdenní pobyt 14 dětí ve věku 2 - 6 let v objektu Dolní Maxov v Jizerských horách - včetně muzikoterapie. Příspěvek byl použit na cestovné, ubytování a stravné 25 000,00
  Zdeňka Vinklárková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úradu části školného pro Natálii v pěstounské péči 5 000,00
  Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice "Kurz keramiky a sborového zpěvu" Příspěvek na kurzy keramiky pro 6-9 mladších dětí a sborový zpěv pro 2 talentované dívky 11 000,00
  Občanské sdružení MIKÁDO "Na školu" Příspěvek na podporu projektu "Na Školu", který se zaměřuje na vzdělávání a výběr profesního zaměření dětí z dětských domovů a jejich přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ 18 000,00
  Dagmar Seitlová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu vzdělávacího programu ALTÍK na PC pro dítě s poruchou autistického spektra (Aspergerův syndrom) v pěstounské péči 3 900,00
  Jitka Zárubová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na vzdělávání a mimoškolní činnosti pro 3 děti v pěstounské péči a 2 děti v poručnické péči. Příspěvek půjde na školné ve speciální škole, kurz angličtiny a kondiční plavání 9 000,00
  Marie Havelková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školné v Základní umělecké škole - obor zobcová flétna a kurzovné fotbalu pro 2 chlapce v pěstounské péči 4 700,00
  Nadační fond Dětský úsměv při Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 "Muzikoterapie" Příspěvek na program muzikoterapie pro děti se sociálně zdravotním rizikem 20 000,00
  pěstounka Vladislava Hausová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v poručnické péči" Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v poručnické péči 5 000,00
  pěstounka Marcela Svobodová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v poručnické péči" Příspěvek na podporu volnočasových aktivit (kurzovné flétny a přípravná školička) pro děti v poručnické péči. 8 000,00
  pěstounka Naděžda Marková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu zájmových kroužků pro 3 děti v pěstounské péči 7 500,00
  Letní dům, o.s. "Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů" Projekt „Sociální rehabilitace“ nabízí dětem a mladým lidem z dětských domovů pravidelné sociálně-terapeutické pobyty zaměřené především na rozvoj a posílení jejich psycho-sociálních schopností a praktických dovedností 20 000,00
  pěstounka Miroslava Striová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na dětský skautský tábor, bicí hudební nástroj a zájmové kroužky pro 4 děti v pěstounské péči 3 500,00
  Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. "Dětský úsměv - individuální návštěvy dobrovolníka" Příspěvek na projekt Dětský úsměv, který zajišťuje pravidelné individuální návštěvy vyškoleného dobrovolníka - návštěvy hřiště, cirkusu, divadla, kina, jízda autobusem, vlakem atd. 10 000,00
  Člověk v tísni, o.p.s "povodně 2009" Podpora pěstounské rodiny Šiškových, která byla v létě 2009 postižena povodněmi 71 560,00
  Nadační fond Dětský úsměv při Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 "Výhra ve výtvarné soutěži ING WB" (1. místo kategorie do 12 let) Příspěvek bude využit na zakoupení výtvarných potřeb pro děti v dětském centru 10 000,00
  Dětský domov Bojkovice "Výhra ve výtvarné soutěži ING WB" (2. místo v kategorii do 12 let) Příspěvek bude využit na nákup 2 jízdních kol pro děti 5 000,00
  Dětský domov, Jablonné v Podještědí "Výhra ve výtvarné soutěži ING WB ("3. místo v kategorii do 12 let) Příspěvek bude využit na zimní rekreační pobyt pro děti 2 500,00
  ČTYŘLÍSTEK DĚTSKÉHO DOMOVA V TELČI, o.p.s. "Výhra ve výtvarné soutěži ING WB ("1. místo kategorie do 18 let) Příspěvek bude využit na nákup výtvarných a sportovních potřeb 10 000,00
  Dětský domov, Horšovský Týn "Výhra ve výtvarné soutěži ING WB ("2. místo v kategorii do 18 let) Příspěvek bude využit na zimní rekreační pobyt pro děti 5 000,00
  Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát "Výhra ve výtvarné soutěži ING WB ("3. místo v kategorii do 18 let) Příspěvek bude využit na nákup výtvarných potřeb a techniky 2 500,00

  3.kolo
  Seznam obdarovaných za rok 2009
  Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
  CELKEM 258 360,00
  Jindřiška Votoupalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na lyžařskou školu na Šumavě pro desetiletou dívku v pěstounské péči u prarodičů 4 860,00
  Eva Maňáková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik pro 2 čtrnáctileté dívky v pěstounské péči 4 000,00
  Miloš Nguyen "Přímá podpora studenta" Úhrada školného za studium na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., obor mezinárodní vztahy a evropská studia - třetí ročník bakalářského studia 27 500,00
  ACET ČR o.s. "Šance dětem" Projekt Šance dětem přispívá k omezení rizikového chování mladých lidí, nabízí souhrn interaktivních přednášek na téma prevence sociálně-patologických jevů. 25 000,00
  Pavla Vodehnalová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na lyžařský kurz pro desetiletou dívku v pěstounské péči 2 350,00
  Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. "Podpora hudebního vzdělávání 3 dětí v DD" Příspěvek na školné na 2.pololetí pro 3 děti v DD. V projektu se dobrovolnice - muzikoterapeutka individuálně věnuje 3 dětem z Dětského a kojeneckého centra, jež také doprovází na hodiny zpěvu a hraní na flétnu 2 700,00
  Denisa Kolingerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na školu v přírodě pro 2 děti v pěstounské péči a na školné na výuku hudebního nástroje pro 1 dítě v pěstounské péči 5 200,00
  Petra Suchá "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení exotických hudebních nástrojů pro 4 děti v PP 5 250,00
  Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s "Lyžařský výcvik pro děti z náhradních rodin" Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik s instruktorem pro děti a mládež z náhradních rodin. 15 000,00
  Dětský domov a Školní jídelna Plumlov "Lyžařský kurz s výukou anglického jazyka" Příspěvek na lyžařský kurz s lektory a výukou anglického jazyka (učitelé AJ jsou dobrovolníci) pro 20 dětí z DD Plumlov. 20 000,00
  Olga Zieglerová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na zakoupení lyžařského vybavení pro 3 děti v PP 7 500,00
  KADET-Centrum Orion, o.s. "Sportovní aktivity pro děti v NRP a ÚV" Příspěvek na zajištění outdoorových aktivit - lanového centra pro děti a mládež v náhradní rodinné péči a ústavní výchově 15 000,00
  FidoDido, o.s. "Hurá do přírody" Příspěvek na víkendový pobyt na Koňském dvorci ve Chmelištné a týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic pro 10 dětí z DD. Pobyty se budou skládat z řady volnočasových aktivit i aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 12 000,00
  Dům tří přání, o.s. "Sportovně relaxační pobyty pro děti z AD" Projekt je zacílen na podporu dvou sportovně relaxačních pobytů v přírodě pro děti pobývající v Azylovém domě Přemysla Pittra pro děti (AD). První proběhne v období jarních prázdnin na chalupě ve Starém Plzenci, druhý pak v létě v Jizerských horách 14 000,00
  Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s. "Společně do přírody" Příspěvek na realizaci ekovýchovných programů (EVP) a týdenní letní hipotábor pro opuštěné a handicapované děti v ústavní péči Jedličkova ústavu a Klokánku. Akce proběhnou společně s dětmi z úplných rodin a žáky ze speciální základní školy, kdy důležitým cílem projektu je integrace dětí z různých prostředí. 17 000,00
  Můj domov "Volnočasové aktivity pro děti v NRP" Příspěvek na nákup sportovních zařízení pro 6 dospívajících dětí v pěstounské péči 10 000,00
  Iva Kaplanová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na hudební kroužek a kroužek paličkování pro 3 děti v pěstounské péči 13 500,00
  Romana Pavlicová "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na úhradu pronájmu tenisového kurtu v hale pro trénink v zimním období pro sportovně talentovaného Mariana v PP 5 000,00
  DD Frýdlant "Cvičný byt pro dospívající děti v DD" Cílem projektu je podpora dospívajících dětí umístěných v dětském domově Frýdlant, především v oblasti přípravy na samostatný život. Děti se budou učit samostatnému hospodaření, přímé odpovědnosti za svoje jednání ve vztahu ke škole i k běžným povinnostem a zažijí si samostatnost a odpovědnost ještě v době, kdy mají podporu domova. 40 000,00
  Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky "Vánoční dárečky pro ING Wholesale Banking" Příspěvěk na nákup materiálu pro přípravu vánočních dárků pro dárce nadace a zakoupení odměn pro děti. 7 500,00
  Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice "Vánoční dárečky pro ING Wholesale Banking" Příspěvěk na nákup materiálu pro přípravu vánočních dárků pro dárce nadace a zakoupení odměn pro děti. 2 500,00
  Dětský domov Nymburk "Vánoční dárečky pro ING Wholesale Banking" Příspěvěk na nákup materiálu pro přípravu vánočních dárků pro dárce nadace 2 500,00

Korporátní spolupráce

 • Historie Fondu:

  Začátek ojedinělé spolupráce s ING Wholesale Banking se datuje od roku 2005, kdy vznikl ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové, jež nyní plynule a na základě předchozích vztahů navázal na svou činnost, a to pod novým názvem ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové dětem. Od roku 2011 nese Fond název ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem.

  Od počátku činnosti Fondu do dnešního dne bylo podpořeno nespočet konkrétních projektů a individuálních žádostí pro ty nejpotřebnější z nás. ING Group dlouhodobě podporuje znevýhodněné děti ve všech zemích, kde působí. V České republice si společnost vybrala naši nadaci. Tento Fond byl a je podporován nejen managementem společnosti ING Bank, ale i jejími zaměstnanci a partery.

  Pro prohloubení spolupráce byla vytvořena speciální grantová komise, jež je složena nejen ze zástupců nadace, ale i zaměstnanců ING Bank. Společně tak rozhodují o  adresné a konkrétní pomoci a rozdělení prostředků. Mimo účasti v grantové komisi podporují zaměstnanci ING Bank myšlenku Fondu i prostřednictvím nesčetných dobrovolnických aktivit.

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje společnosti ING Bank za její laskavou podporu a pomoc.

Děkujeme za Váš zájem. I  ten může mnohé změnit.

logo ING

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter