CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem nechyběl dostatek příležitostí a šancí studovat. Proto je v tom vždy rádi podpoříme.“
Tereza Maxová, předsedkyně správní rady NTMd

Cílem CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem je podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Podpora je určena pro děti, žáky a studenty ve věku od 3 let do 18 (26) let.

Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu, posilování motivace ke vzdělávání a rozvoji potenciálu. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení.

Jakým způsobem fond pomáhá:

 • Podstata činnosti Fondu spočívá v adresné pomoci znevýhodněným rodinám pro individuální přímou podporu jejich dětí.
 • Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.

Pravidla fondu:

Obecné vymezení:

 • Dle statutu Nadace Terezy Maxové dětem spadá Fond pod grantové programy 1 a 2, tj. podpora dětí vyrůstajících v ohrožených biologických a náhradních rodinách.
 • Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na potřeby vzdělávání a osobního rozvoje dětí. Grantové řízení probíhá 1x měsíčně. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc dítěti.
 • Podmínky pro poskytnutí příspěvku vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem.
 • O poskytnutí podpory rozhoduje grantová komise složená ze zástupců CTP a Nadace Terezy Maxové dětem.

Kdo může žádost předložit:

 • Rodiny (úplné rodiny, samoživitelé a náhradní rodiny), jejichž dítě má nárok na přídavek na dítě.
 • Pro konkrétní dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.

Co může být podpořeno:

Příspěvek je možné využít na financování:

 • doučování
 • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání
 • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit
 • odborných vzdělávacích kurzů
 • ubytování na internátu
 • dopravy do školy
 • školného
 • psychologické podpory, mentoringu
 • školní pobytové akce
 • další související aktivity pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč/školní rok.

Kam se obrátit s žádostí o pomoc:

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku jsou k dispozici ZDE.

Více informací najdete v Grantových pravidlech nadace ZDE.

Nadace Terezy Maxové dětem
Pavlína Fajferová
E-mail: vzdelavani@terezamaxovadetem.cz
Tel: 257 474 525, Mobil: 734 395 815

Grantová komise:

Carolien M.G. Vos Fokkema, CTP
Radka Musilová, CTP
Július Hájek, CTP
Terezie Sverdlinová, Nadace Terezy Maxové dětem
Jiřina Nachtmannová, Nadace Terezy Maxové dětem
Petra Visscher, Nadace Terezy Maxové dětem

Čestní předsedové Fondu:

Tereza Maxová, zakladatelka nadace, předsedkyně správní rady
Remon Vos, CEO CTP

Nadace Terezy Maxové dětem děkuje
společnosti CTP za podporu a pomoc.
Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter