CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem nechyběl dostatek příležitostí a šancí studovat. Proto je v tom vždy rádi podpoříme.“
Tereza Maxová, předsedkyně správní rady NTMd

Cílem CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem je podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Podpora je určena pro děti, žáky a studenty ve věku od 3 let do 18 (26) let.

Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu, posilování motivace ke vzdělávání a rozvoji potenciálu. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení.

Jakým způsobem fond pomáhá:

 • Podstata činnosti Fondu spočívá v adresné pomoci znevýhodněným rodinám pro individuální přímou podporu jejich dětí.
 • Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.

Pravidla fondu:

Obecné vymezení:

 • Dle statutu Nadace Terezy Maxové dětem spadá Fond pod grantové programy 1 a 2, tj. podpora dětí vyrůstajících v ohrožených biologických a náhradních rodinách.
 • Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na potřeby vzdělávání a osobního rozvoje dětí. Grantové řízení probíhá 1x měsíčně. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc dítěti.
 • Podmínky pro poskytnutí příspěvku vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem.
 • O poskytnutí podpory rozhoduje grantová komise složená ze zástupců CTP a Nadace Terezy Maxové dětem.

Kdo může žádost předložit:

 • Rodiny (úplné rodiny, samoživitelé a náhradní rodiny), jejichž dítě má nárok na přídavek na dítě.
 • Pro konkrétní dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.

Co může být podpořeno:

Příspěvek je možné využít na financování:

 • doučování
 • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání
 • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit
 • odborných vzdělávacích kurzů
 • ubytování na internátu
 • dopravy do školy
 • školného (Uzávěrka příjmu žádostí o příspěvek na úhradu školného je do 30.6. předcházejícího školního roku, případně 31.12. pro podporu ve 2. pololetí aktuálního školního roku.)
 • psychologické podpory, mentoringu
 • školní pobytové akce
 • další související aktivity pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč/školní rok, z toho maximálně 10 000 Kč na podporu volnočasových aktivit.

O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.

Kam se obrátit s žádostí o pomoc:

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku jsou k dispozici ZDE.

Více informací najdete v Grantových pravidlech nadace ZDE.

Nadace Terezy Maxové dětem
Josef Trnka
E-mail: vzdelavani@terezamaxovadetem.cz
Tel: 257 474 523, Mobil: 734 180 526

Grantová komise:

Carolien M.G. Vos Fokkema, CTP
Radka Musilová, CTP
Terezie Sverdlinová, Nadace Terezy Maxové dětem
Jiřina Nachtmannová, Nadace Terezy Maxové dětem
Petra Visscher, Nadace Terezy Maxové dětem

Čestní předsedové Fondu:

Tereza Maxová, zakladatelka nadace, předsedkyně správní rady
Remon Vos, CEO CTP

Nadace Terezy Maxové dětem děkuje
společnosti CTP za podporu a pomoc.
Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter