Accenture Fond Nadace Terezy Maxové dětem

V roce 2011 došlo k zásadní změně v činnosti Accenture Fondu. Díky celosvětové iniciativě „Schopnostmi k úspěchu (Skills to Succeed)“, která ovlivnila zaměření společenské odpovědnosti Accenture na vzdělávání lidí po celém světě, se spolupráce soustředila na realizaci jednoho konkrétního celorepublikového projektu – Accenture Academy

Z daného důvodu je jednoznačným cílem projektu Accenture Academy:

  • Zvýšení vzdělanosti mladých lidí vyrůstajících v ústavní výchově.
  • Zajištění dostatečné motivace individuálním přístupem k potřebám těchto dětí a mladých lidí.
  • Nabídka možností studia a prevence proti „šablonovitému“ přístupu při volbě povolání.
  • Zajištění praktických zkušeností z pracovního prostředí.
  • Podpora při hledání zaměstnaní.
Projekt je realizován v 16 dětských domovech v České republice.

Komu Fond pomohl v minulých letech

Seznam obdarovaných za rok 2011

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 1 056 000,00 Kč
Člověk hledá člověka, o.s. "Accenture Academy" Zajištění PR projektu Accenture Academy. 96 000,00
Člověk hledá člověka, o.s. "Accenture Academy" Projekt pomáhá dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až 19 let, připravující se na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu možností jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. 960 000,00

Seznam obdarovaných za rok 2010

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 625 900,00 Kč
Mária Šátková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Příspěvek na vzdělávání v anglickém jazyce pro 1 dítě v PP. 9 200,00
Naděžda Marková "Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči" Podpora kroužků a vzdělávání pro 3 děti v PP. 22 100,00
Občanské sdružení Letní dům "Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů" Projekt „Sociální rehabilitace“ nabízí dětem a mladým lidem z dětských domovů pravidelné sociálně-terapeutické pobyty zaměřené především na rozvoj a posílení jejich psycho-sociálních schopností a praktických dovedností. 294 600,00
Občanské sdružení Janus "Centrum Janus" Projekt Centrum Janus reaguje na potřeby doplnění a rozšíření nabídky služeb pro ohrožené děti a mládež vyrůstající mimo vlastní rodinu. Zaměřuje se na podporu, pomoc a péči o děti, dospívající a mladé dospělé posílením jejich psycho-sociálních schopností a praktických dovedností s cílem připravit klienty na postupné osamostatnění, začlenění se do společnosti a únosnější přechod do vlastního samostatného, dospělého života. 300 000,00

Seznam obdarovaných za rok 2009

Obdarovaný Název projektu Popis projektu Částka
CELKEM 691 610,00
Dětský domov a Školní Jídelna , Lipová u Šluknova "Revitalizace zahrady v areálu DD" Projekt se týká revitalizace zahrady (areálu dětského domova) s následnou sadbou okrasných stromků a keřů. Do veškerých činností (včetně sadby keřovin) by byly zapojeny děti. 22 400,00
Člověk hledá člověka, o.s. "Pod křídly" Výuka angličtiny pro děti ze 7 dětských domovů, metodika výuky je založena na kreativitě, rozvíjení fantazie, objevování podstaty jazyka, rozvoji motoriky, podpoře týmové spolupráce a posílení motivace a spolupráce s pedagogem. Jedním z hlavních cílů je posílit v dětech komunikační schopnosti, sebedůvěru, schopnost diskuse a prosazení se. 178 900,00
Centrum pro rodinu Náruč, o.s. "4P - pomoc, poradenství, péče, partnerství" Projekt na rozvoj a podporu pěstounské péče na Turnovsku. Pěstounským rodinám bude nabídnuta možnost se pravidelně a vzájemně setkávat - besedy s odbornými lektory pro rodiče (etoped, soudce, psycholog, odborník na drogovou problematiku), výtvarné dílny a animační aktivity pro děti i společné programy pro celé pěstounské rodiny. 91 400,00
Dětský domov Kašperské hory "Zajištění kontaktu dětí s živým zvířetem" V dětském domově žije většina dětí, které prošly těžkým traumatem a došlo u nich k narušení důvěry v okolní svě i sebedůvěry. Vytvoření kontaktu mezi dítětem a koněm přispívá k budování a zvyšování sebedůvěry a sebeúcty u dětí a k navazování kontaktů s ostatními lidmi. Každodenní nutná péče o živé tvory povede děti k zodpovědnosti a sebeukáznění. 48 910,00
Help-in, o.p.s. Bruntál "Chceme být s tátou a mámou" Realizací projektu bude zabráněno nebo minimalizováno nařízení ústavní výchovy pro cca 25 - 50 dětí ze zhruba 25 dysfunkčních rodin, jež bydlí v regionu Bruntál. Prostřednictvím individuální rodinné asistence v rodinách ohrožených sociální dysfunkcí, by mělo dojít ke zlepšení a následně stabilizaci poměrů tak, aby nemuselo docházet k uvedeným právním regulacím. 250 000,00
Duha Zámeček "Správná pětka 2010" Správná pětka je projekt pro děti z pěti severomoravských dětských domovů, určený především dětem bez vazby na biologickou či pěstounskou rodinu. Příspěvek na realizaci víkendových akcí (ubytování, stravování, doprava, vstupné, nájmy), a na dopravu vedoucích, kteří se akcí účastní bez nároku na odměnu. 100 000,00

Historie Fondu

Společnost Accenture Central Europe B.V. si je vědoma své firemní zodpovědnosti, která je součástí jejich podnikatelské vize a proto i korporátní filantropii, dobročinnost a s ní spojenou společenskou zodpovědnost bere vážně . Z tohoto důvodu se rozhodla pro spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, která je postavena na efektivním přerozdělování finančních prostředků ve prospěch znevýhodněných dětí. Grantová komise je složena jak ze zástupců společnosti Accenture Central Europe B.V., tak i naší nadace a společně rozhodují o rozdělení těchto prostředků.

Číslo účtu Accenture Fondu: 2102390782/2700

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje společnosti Accenture za jejich laskavou podporu a pomoc.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.

Naše pomoc > Jak pomáháme > Korporátní fondy > Accenture Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.CTP Invest, spol. s r.o.RENOMIA, a.s. Travelport - Galileo
česká verzeenglish versionfacebooktwitter